2016-06-19

När clownerna tog över cirkusen

Det är lätt att bli uppgiven dessa dagar. Personer som våldtar barn slipper både fängelse och utvisning. Kommuner, uppbackade av skattebetalarnas pengar, låter skattepengar gå till att konkurrera ut skattebetalarna från den redan sjuka bostadsmarknaden, samtidigt som andra skattekronor går till att stärka islamister.

Men kan förklara allt detta med naivitet, valhänthet, aningslöshet, missriktad välvilja och feghet. Alla dessa faktorer har säkerligen bidragit till att vi befinner oss där vi befinner oss, men när det kommer till kritan är de endast ursäkter. Vad samtidens många surrealistiska nyhetsrubriker i själva verket visar är att den så kallade humanitära stormakten Sverige är ett moraliskt korrupt samhälle.

Ironiskt nog är idag de personer som personifierar denna moraliska röta i regel identiska med de personer som från höga hästar och medelst megafoner ständigt ondgör sig över andra människors moral. Clownerna har inte bara tagit över cirkusen, de har därtill ansett sig vara stora konstnärer. I egenskap av inbillade sådana har de inte försatt en chans att ondgöra sig över slöddrets dåliga smak.

En av de mer tragiska aspekterna av detta clownernas skräckvälde är den totala brist på ryggrad allmänheten visat prov på. Många av dina vänner och bekanta har med allra största sannolikhet villigt anslutit sig till clownernas linje. De har, sina ofta ytterst ringa sakkunskaper till trots, grötmyndigt förklarat för dig att clownerna är stora konstnärer och att du är en dålig människa som inte insett detta.

Clownkollaboratörerna har i regel saknat förkunskaper, undvikit att sätta sig in i frågorna och varit oemottagliga för fakta. De har bara blint lytt samhällets auktoriteter (trots att dessa råkat vara clowner) och hoppats på en klapp på axeln för sin obrottsliga lojalitets skull. När clownernas skräckvälde nu är på väg att falla, tar de en efter en av sig de clownnäsor de länge burit för att visa samhörighet med makten. Detta ofta utan att ens reflektera närmare över saken.

För min egen del har detta varit en lärorik upplevelse. Det har till exempel gjort vidden av människans osjälvständighet klar för mig. Det har gett en tydlig inblick i de mekanismer som möjliggör upprätthållandet av totalitära regimer. Det har också lärt mig mycket om vikten av att inte ge sig i lag med fel människor.

Jag har insett hur destruktiva vänskapsband och bekantskaper snabbt kan bli när föremålen för dessa väljer att följa minsta motståndets lag. Jag har också, vilket är en ännu viktigare lärdom, insett hur högt jag värdesätter människor som när det verkligen gäller faktiskt värnar sitt oberoende.

Clownernas välde är idag i snabb takt på väg att förpassas till historiens sophög. Dess konsekvenser kommer dock vara med oss lång tid framöver och den moraliska rötan är, som tidigare konstaterats, alltjämt utbredd. Inte desto mindre är det nu hög tid att dra lärdom av vad som skett.

För det första visar det inträffade vikten av att aldrig någonsin lita på en politiker som talar om att förändra världen. En politiker med visioner om samhällsbyggen, grandiosa projekt och social ingenjörskonst är en farlig politiker. Ju mindre makt, ju mindre skattemedel och ju mindre mandat att lägga sig i folks privatliv en politiker har till sitt förfogande, desto mindre skada kan vederbörande ställa till med. Det gäller för övrigt även om politikern i fråga söker denna makt för något som till synes är den diametrala motsatsen till vad clownrörelsen stod för.

För det andra visar det inträffade vikten av att inte låta fanatiker eller människor villiga att gå fanatikers ärenden stjäla din energi. Relationer med människor oförmögna att respektera dina åsikter eller din livsstil blir i längden bara destruktiva, alldeles oavsett vilka positiva upplevelser ni delar sedan tidigare. Att avsluta en sådan relation är förvisso ofta smärtsamt, men att ständigt tvingas svälja sin stolthet för den "goda" sakens skull kostar i längden ofta betydligt mer än det smakar.

För det tredje visar det inträffade vikten av att aldrig någonsin spela efter de spelregler dina motståndare dikterat. Åtskilliga försökte under de senaste årens vansinne att göra just detta. De blev förnedrade å det grövsta.
DN1, Sydsv1, GP1, SR1, SVT1