2016-05-28

Den ovärdiga samhällsdebatten

Häromdagen lät sex av riksdagspartierna meddela att man kommit överens om att "nyanlända" skall få gå före i friskolekön. Min första tanke var naturligtvis att skriva om saken, för det faktum att "alla människors lika värde" i praktiken innebär vissa människors rätt att gå före i såväl bostads- som skolköer förtjänar onekligen en mer logiskt stringent analys än vad nyhetsredaktionerna i regel förmått att leverera.

Det blev dock aldrig någon kommentar från min sida om vare sig detta eller torsdagens nyhet om att regeringens utredare vill ge markockupanter utökad rätt att överklaga avhysningar. Att ännu en gång såga de svenska makthavarna utmed fotknölarna hade i båda dessa fall varit en barnlek, men just avsaknaden av intellektuell utmaning fick mig att avstå.

Det är i längden outsägligt tröttsamt att gång på gång pedagogiskt förklara varför det vansinniga är vansinnigt. Att i text efter text förklara för vuxna människor varför ett plus ett är två och inte 157,23 känns i längden bara förnedrande. Att det över huvud taget finns ett uppdämt behov av texter med den sortens perspektiv är ett fattigdomsbevis av både surrealistisk och direkt patetisk karaktär.

Det faktum att förslag som det om utökad rätt för markockupanter att överklaga avvisningsbeslut över huvud taget framförs av utredare är ett tecken på att något gått väldigt fel. Förslag som detta har sin plats i Konstfackprojekt och Kafkaromaner, men de framförs i stället på fullt allvar av ledande och högbetalda utredare, politiker och opinionsbildare.

Förslag som detta är inte bara ett symptom på ett samhälle som mår dåligt. De är symptom på ett samhälle utan självrespekt. De är symptom på ett samhälle med långt gånget självskadebeteende. De är ett symptom på ett ytterst ofriskt samhälle där självrespekten fullständigt gått förlorad.

När det kommer till markockupanters så kallade rätt att överklaga avvisningar finns inget å ena sidan – å andra sidan. Förslagen hör inte hemma i ett civiliserat samhälle och bör bemötas därefter. Det finns ingen anledning att i detalj lägga ut texten om varför sådana förslag är vansinniga, den som inte intuitivt förstår detta är ändå bortom all räddning. Däremot borde alla med vett nog att motsätta sig de infantila förslagen vara glasklara i sina avståndstaganden från dem.

För halvannan vecka sedan rapporterades om hur ett kringresande rövarband ("kringresande hantverkare") tillhörande en så kallad utsatt grupp under fyra dagar hade terroriserat en lantbrukare, utan att polisen ingripit och utan att någon påföljd utdelats. Idag rapporterades det om hur ett annat kringresande rövarband (troligtvis tillhörande samma utsatta grupp) sedan två veckor tillbaka ockuperar och terroriserar en campingplats i Klippan, även denna gång utan att detta föranlett någon polisiär åtgärd.

Den starka ställningen för de moderiktiga och marxistiska föreställningarna om under- och överordnade grupper förhindrar idag många människor från att se det uppenbara, nämligen att dessa människor är kriminella översittare. Vad de heller inte förmår se är att den utsatta gruppen i sammanhanget är nämnda kriminella översittares offer

De senare blir inte bara terroriserade av kriminella, utan får dessutom finna sig i att bli totalt övergivna av det statliga våldsmonopol de under hot om fängelse tvingas betala skatt för att finansiera. De skador som uppstår i spåren av samhällets totala likgiltighet inför kriminellas härjningar får de betala ur egen ficka.

Det är både ett smärre under och ett bevis på svenskarnas i grund och botten alldeles för långtgående tolerans att medborgargarden ännu inte är en utbredd företeelse i landet, men om politikerna på detta frapperande vis fortsätter att vägra uppfylla sin del av samhällskontraktet är en sådan utveckling bara en tidsfråga.

Det spelar inte längre någon roll hur tungt man råkar tycka att argumenten mot medborgargarden väger. Den krassa verkligheten är att situationen på marken idag både har hunnit ikapp, passerat och därmed också neutraliserat dessa argument. När så kallade normkritiker tillåts upphöja vansinnet till norm i samhället blir medborgargarden den naturliga följden.
GP1, Exp1

9 kommentarer:

 1. Det har funnits några medborgargarden.
  Men visst fler och fler har insett att staten sviker sina primära uppgifter såsom värna det statliga våldmonopolet, värna äganderätten.
  Det kommer förutom medborgarden växa fram högerextrema grupper då det kommer finnas en växande efterfrågan av deras tjänster.
  Likheterna i utvecklingen med Tyskland på 30-talet är slående.
  Tänker på filmen "Cabaret"

  SvaraRadera
 2. Medborgargarden med flytande gris-/hönsgödselspridare :)

  Hur svårt kan det vara att hålla koll på dem. Ta när långtradarchaffisarna hade en app att plita in utländska tradares regnr för att senare sammanställa om de fuskade och stannade alldeles för länge. Facebook och Flashback finns. Och mycket mer. Men det måste väl bli fler marodörer för att folk skulle organisera sig.

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Människor har en osviklig instinkt för att enas i grupp kring olika saker. Familjen är den starkaste och grunden till alla andra, följt av stam och folk. Över detta kan tro, ideologi, klass och andra aspekter både läggas till som meta-nivåer, men också skapas via att de bryts ut likt hur en juvelsnidare skalar av facetter. Ibland måste således en del facetter tas bort om ädelstenen skall passa i infattningen, eller så måste smycket anpassas till juvelen.

  Däri ligger den moderna, kosmopolitiska och från nationalstat och folkgrupp befriade postmoderna liberalismen, förkroppsligad och likt ett Janusansikte förenad med extremvänstern i sin 'allt åt alla'-attityd. Skiljelinjen är illusorisk, ty bägge kräver den starka staten samtidigt som de säger sig värna frihet. Ingendera inser eller törs förstå att frihet är att utöva sin egen makt över sig själv och andra, och att frihetens begränsning är antingen oförmågan att agera, eller valet att inte agera.

  Vad har det med landets förfall att göra? En hel del, då där inte finns någon demarkationslinje mellan det som kallats 'höger' & 'vänster' i en förenkling av graden att kalla en galax för några stjärnor. Bägge står som motståndare till den folkgemenskap i en patriotisk nation som samfällt hade med så mycket våld som inkräktaren gjort nödvändigt vräkt ut missdådare som de du beskriver. Var är camping-ägarens fränder? Var är bondens släktingar och grannar, beväpnade med maskiner, vapen och vilja att skipa rätt?

  De är rädda, och förvirrade och saknar ledning. snart nog kommer det som kallas för extremhöger vara det som erbjuder fungerande lösningar på problem andra kallar utmaningar. De sk. liberalerna har mycket att sona i hur de hjälpt förlösa globaliseringvänstern. Vi väntade oss mer av liberaler, konservativa och borgerliga än att penningen skulle väga tyngre än folkgruppstillhörigheten.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ledsen Rikard, men dina "folkgemenskap" resonemang är väldigt svåra att skilja från rent nazistisk ideologi. Visst finns det gemenskaper kring plats, språk, kultur och historia, men politiken måste bygga på medborgarskapet, likhet inför lagen och individens rättigheter, inte folkgruppstillhörighet. Att det ska behöva påpekas?

   Radera
 4. Du har naturligtvis rätt - som vanligt - vill jag tillägga.

  "När så kallade normkritiker tillåtits upphöja vansinnet till norm i samhället blir medborgargarden den naturliga följden."

  Jag är verkligen en motståndare till våldsanvändning, men har svårt att förstå att en lantbrukare tvekar om att utnyttja sin gödselspridare för att bli av med oönskade gäster. Svin- och höns-gödsel luktar inte gott, men det skadar ingen. Kör med spridaren några gånger i ockupanternas närhet, eller ännu hellre kloss intill, så kan jag tänka mig att lagbrytarna/snyltarna ger sig av tidigare än planerat.

  Självklart kommer medborgargarden bli en än större realitet under innevarande år. Självklart kommer medborgarnas tilltro till myndigheter minskas avsevärt. Politiker och administratörers bristande engagemang för dem som betalar för alla kalas - skattebetalaren - kommer att straffas. Därom är jag övertygad.

  SvaraRadera
 5. Håller helt med. Visserligen äger jag ingen mark själv, men varje gång jag hör om dessa markockupanter så börjar mitt blod koka. Varför skall hänsyn tas till deras hälsa? Nej, det som behövs - eftersom staten med all önskvärd tydlighet skiter i oss - är att reglera hur markägaren kan anlita privata avhysare. Samt naturligtvis ge folk rätt att skjuta på inbrottstjuvar, ungefär som det är i USA. Jan Jansson

  SvaraRadera
 6. Jag underar om vissa utredningsförslag lägges för att SD skall få majoritet i riksdagen efter nästa val. De nu aktuella regeringsalternativen är kanske rädda för att behöva ta ansvar för den röra de ställt till med och saknar förmåga att ställa till rätta.

  SvaraRadera
 7. Talet om "utsatta grupper" är lömskt, eftersom det implicerar att det finns "icke-utsatta grupper", grupper av människor som man kan behandla, tala om och kräva saker av lite hur som helst, eftersom de ju ändå inte är "utsatta", typ. Att vara utsatt för sådana förväntningar på osårbarhet, är för det första varje mans lott, men det är i somligas ögon också, i allt högre grad, fallet för vita, heterosexuella och kristna människor. Den "starke", den "privilegierade" och den "osårbare", blir till slut den mest utsatte, i det att den förväntas klara av det andra inte klarar, bära det andra inte förmår bära, utan knot och klagan.

  I praktiken förnekas de förment "icke-utsatta EU-medborgarna" sin mänsklighet och rätten att försvara sina intressen, när talet om "utsatta EU-medborgare" vinner mark. En rätt behändig retorisk teknik, för någon som vill "härska", skaffa sig och befästa sin makt.

  SvaraRadera
 8. Det skall aldrig vara tillåtet att ta sig rätt och bosätta sig på annans egendom. Socialtjänsten i våra kommuner skall svara för att människor har någonstans att bo, om de har rätt att vara här.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.