2013-10-24

Public Indoctrination

Public service har höga ambitioner! SR nöjer sig inte med nyhetsförmedling, man bedriver också aktivt opinionsbildning samt utkämpar ett privat litet krig mot Hanne Kjöller.

Nu tycks man även – "som ett led i vårt arbete att göra våra kunder ännu mer nöjda" – ha plockat bort de förargliga blogglänkarna.

Ett utmärkt och modigt valt av SR, för som The Man Himself så kärnfullt konstaterat råder i Sverige "en omfattande yttrandefrihet".