2015-06-25

Om Stefan Löfven, snömos och floskler

I Expressen publicerades under eftermiddagen en intervju med Stefan Löfven, som just nu är i Bryssel för att medverka på ett toppmöte där migration är en av huvudpunkterna. De svar Löfven ger i intervjun är en skrämmande påminnelse om vidden av regeringens inkompetens.

Den skenande asylinvandringen till Sverige är något regeringen enligt Löfven inte kan göra något åt, eftersom "vi är bundna av internationella konventioner". För det första är detta inte sant, för det andra blir detta uttalande väldigt märkligt i ljuset av vad Löfven säger i övrigt. I intervjun upprepar Löfven nämligen också besvärjelsen att "alla medlemsstater ska ta sitt ansvar".

Poängen med internationella konventioner är att de är just internationella. Om övriga EU-länder inte tar "sitt ansvar" betyder detta i praktiken att de inte heller följer de internationella konventioner som de är lika bundna av som Sverige. Vad Löfven antyder är således att övriga EU-länder bryter mot de internationella konventioner som vi är bundna av. Om så är fallet är vi emellertid bevisligen inte "bundna" av dem, helt enkelt eftersom övriga länder visar att det går alldeles utmärkt att bryta mot dem.

Därtill är det såklart realpolitiskt omöjligt att som enda land upprätthålla en "internationell" konvention som alla andra bryter mot. De "internationella" konventioner Stefan Löfven hänvisar till är i realiteten nationella. När han säger att "alla medlemsstater ska ta sitt ansvar" menar han i själva verket att resten av EU borde harmonisera sina respektive lagstiftningar och tillämpningen av dessa med den svenska.

Eftersom svenska politiker är oförmögna att stifta lagar utomlands, men däremot fullt förmögna att göra samma sak på hemmaplan, är deras ovilja att förändra invandringspolitiken obegriplig. Genom att lägga om den svenska invandringspolitiken skulle de uppnå samma resultat som om resten av Europas länder lade om sin politik. Av någon anledning insisterar de emellertid på att gå över ån efter vatten.

Att "alla medlemsstater ska ta sitt ansvar" är en ofta upprepad floskel i svensk politik, men den saknar i själva verket all mening. Det spelar ingen roll hur många gånger svenska politiker upprepar detta mantra, ingenting kommer att förändras för det. Att svenska politiker upprepar dessa ord är bara för att ge skenet av att de tar ett ansvar som de i själva verket har kapitulerat inför. Istället för att säga "alla medlemsstater ska ta sitt ansvar" hade Löfven lika väl kunnat sjunga Inatt jag drömde eller We Shall Overcome.

Därefter blir det märkligare och märkligare. Löfven gör i intervjun en stor sak av att den stora invandringen till Sverige enligt honom är någonting väldigt bra. Detta gör talet om att "alla medlemsstater ska ta sitt ansvar" obegripligt. Om den extremt stora invandringen är en sådan tillgång, och om övriga länder är ointresserade av att ta del av denna tillgång, blir talet om att "alla medlemsstater ska ta sitt ansvar" en självmotsägelse. I så fall bör Löfven i Bryssel även driva frågan att alla länder måste "ta sitt ansvar" för att bidra till en rättvis fördelning av till exempel den svenska skogsnäringens intäkter.

Genom en bättre integrationspolitik skall problemen lösas, lovar Löfven. Det är precis samma sak som andra politiker före honom har lovat i årtionden, men dessvärre har dessa löften aldrig infriats. Tvärtom, den svenska integrationspolitiken är (åtminstone om vad man mäter är sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda, snarare än "ambitionsnivån" och anhöriginvandringens storlek) sämst i hela OECD. Att Löfven med sin bidragslinje skulle lyckas med vad alliansregeringen trots sin arbetslinje inte lyckades med finns inte på kartan.

Som slutkläm börjar Löfven tala om de "läkare, specialistläkare, sjuksköterskor, ingenjörer" som nu kommer till Sverige. Även detta är ett återkommande retoriskt knep, problemet är bara att det har väldigt lite med verkligheten att göra. Att han därtill talar om vikten av att fylla hundratusentals vakanser som framöver kommer uppstå i den offentliga sektorn (samtidigt som sysselsättningsgraden med allra högsta sannolikhet kommer vara lägre än idag) tyder därtill på att han inte är förmögen ens till en grundläggande nationalekonomisk analys.

Stefan Löfven har ingen plan för den uppkomna situationen. Han har ingen aning om vad han skall göra och han har ingen politik för att möta de "utmaningar" som Sverige står inför. Vad Stefan Löfven däremot har är snömos och floskler. Dessvärre är det pengar, inte snömos och floskler, som krävs för att betala löner, välfärd och räntorna på statsskulden. Stefan Löfvens oförmåga att ta ens grundläggande ansvar kommer därför istället få betalas med skattehöjningar och lån.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, SR1, SR2, SR3

9 kommentarer:

 1. Mycket bra skrivet. Håller med till 100%.
  Löfven är inte ens en dålig politiker han är ingen politiker alls.
  Som politiker måste man leverera lösningar inte floskler.
  Han är mer som en halvbra mediatränad presstalesman.

  SvaraRadera
 2. Bra inlägg. Två saker kom jag att tänka på.

  Dels det som Tino S. skrev i ett inlägg nyligen, att tar man hit 100.000 personer per år där kanske 100 (på sin höjd) är läkare skapar man snarare en ännu större brist på läkare än den som redan finns. Man gör alltså situationen värre än den redan är.

  Det andra jag tänkte på är det här med pensionsavgångar i offentlig sektor. Det snackades länge och väl om 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden. Men sanningen är att det har rationaliserats och effektiviserats på ett sätt som gjort att det aldrig blev det där akutläget som det sades kunna bli. Tycker det är en floskel/myt i klass med "den demografiska utmaningen". Ja vi blir äldre, men svenska kvinnor föder strax över 2 barn styck och det är knappast brist på arbetslösa som på sikt skulle kunna gå in som undersköterskor och liknande.

  SvaraRadera
 3. Med sådana politiker är vi andra förlorade!

  SvaraRadera
 4. Han har målat i sig i ett hörn, tillsammans med de flesta andra politiker som har hävdat att invandringen i dess nuvarande skepnad skulle vara en ekonomisk tillgång när alla nu inser att det är precis tvärtom. Ska man då helt plötsligt ändra ståndpunkt och ha samma uppfattning som SD i frågan? Damned if you, damned if you don't.

  Inte ens i Sverige där politikerna och Löfven verkligen har makt att förändra så kan man enas om en rimlig fördelning av asylsökanden bland landets kommuner där förutsättningarna för lyckad integration borde vara ledstjärna istället för flosklerna och hyckleriet. Hur i hela friden ska Löfven få EU att dansa efter hans pipa? Städa framför egen dörr först.

  Har det någon gång föresvävat Löfven och övriga att de europeiska länderna kanske just tar sitt ansvar och att det är Sverige som INTE gör det när man tillåter en invandring som överstiger vad som är hanterbar och där vi släpper in människor som vi inte vet vilka de är?

  SvaraRadera
 5. Dessa länder som skall ta sitt ansvar, är det några av Afghanistan, Albanien, Algeriet, Bahrein, Brunei, Egypten, Förenade Arab Emiraten, Indonesien, Iran, Jemen, Jordanien, Kosovo, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Mali, Mauritanien, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabien, Tunisien, Turkiet?

  Arabiska/muslimska länder som inte verkar vilja ta emot araber/muslimer i nöd, trots att det är något som Koranen uppmanar.

  SvaraRadera
 6. Inte riktigt sant, Jordanien, Libanon och Turkiet har till exempel tagit emot väldigt många (dock är det knappast permanenta uppehållstillstånd som det är frågan om). Att de rika gulfstaterna tar emot väldigt få är däremot anmärkningsvärt.

  SvaraRadera
 7. Korrekt att många ovanstående tre länder har många flyktingar inom sina gränser och här bidrar väl FN med stora hjälpinsatser.

  För övrigt kan jag varmt rekommendera Po Tidholms krönika i ÖP häromdagen för alla ( nå, åtminstone de flesta i detta forum ) som vill höja pulsen och blodtrycket! http://www.op.se/kultur/po-tidholm-det-ar-inte-invandringens-fel

  Den förträfflige Po häcklar alla som gnäller över åsiktskorridoren och artikelns inledning är magnifik i sin förnumstighet!

  Så här gasar han igång: " Det ironiska med att skriva om migration i en dagstidning är att de som skriker allra mest högljutt om att man inte får prata om invandringen i det här jävla landet har slutat ta del av etablerade medier. De sitter i stället och surar framför Avpixlat eller ett Facebookflöde fullt av vardagsrasism. Där odlar de myten om åsiktkorridoren och vänstervridningen av medierna. I denna lilla värld är rasismen normaliserad och världen spegelvänd. Det är världssamfundet, EU och Sverige som är extrema, i sina halvdana försök att leva upp till grundläggande humanitära åtaganden." Slut citat. Och sedan rabblar han de sedvanliga missuppfattningarna som vänstern fortsätter älska. ( Och som ger Po fortsatt, förhållandevis trygg försörjning ).

  Det enda jag kan instämma i är att "Det är inte invandringens fel". I bemärkelsen att vi har politiker och ett etablissemang som i stort sett abdikerat från ansvarstagandet. DET är inte invandringens fel.

  SvaraRadera
 8. Saudiarabien har byggt en mur mot Irak för att freda sig. Mastodont, googla! Men de besöker gärna flyktingläger i Jordanien och gifter sig med småflickor eller skaffar tjänare. Varför vill de inte hjälpa dem med samma religion? Kanske för att de är smartare än vi?

  SvaraRadera
 9. Precis så!

  Löfven: Kan du inte ställa dig upp i EU-parlamented och säga på din ABBA-engelska att du tycker att alla skall ta emot samma mängd invandrare per capita som Sverige gör. Säg högt och tydligt "ni andra bryter mot internationella konventioner".
  Sedan kan du vänta till hånskrattet lägger sig, och så kan du få svar på tal. En gång för alla.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.