2015-06-26

Wallström hycklar om terrorismen


"We must and will continue to fight terrorism", skrev Margot Wallström tidigare idag på Twitter. Det är en intressant formulering. När Wallström skriver att vi måste fortsätta bekämpa terrorismen implicerar hon också att "vi" redan gör det. Hur ser det då egentligen ut med den saken?

I ljuset av detta framstår Wallströms uttalande idag som, för att uttrycka det milt, magstarkt.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1, SR2, SR3

1 kommentar:

  1. Per Bengtsson26 juni 2015 22:17

    Bra skrivet! Väldigt bra sammanfattning av socialdemokraternas passivitet. För många personer på hög nivå i partiet har för starka kopplingar till Palestinierna och Hamas för att något ska bli gjort.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.