2015-06-27

När grundlagar blir till gummiparagrafer

Nyheten att USA:s högsta domstol igår förkunnade att ingen delstat har rätt att förbjuda samkönade äktenskap har fått många att jubla. Att fler människor nu får rätten att gifta sig med vem de vill är naturligtvis någonting bra, men formerna för hur detta gick till borde göra betydligt fler människor oroliga.

Barack Obama lät efter högsta domstolens utslag lysa upp Vita huset i regnsbågsfärger, men Obama hade ingenting med beslutet att göra. Beslutet togs av en samling icke-folkvalda domare med livstidsanställningar. De folkvalda politikerna var över huvud taget inte inblandade i beslutet.

På många sätt är detta naturligt, eftersom beslutet officiellt inte hade någonting med politik att göra utan handlade om att tolka grundlagen. Att de amerikanska grundlagsfäderna när de i slutet av 1700-talet skrev den amerikanska konstitutionen skulle ha haft för avsikt att tillåta samkönade äktenskap är emellertid en absurd tanke. Högsta domstolens roll är att tolka den amerikanska grundlagen, men i det aktuella fallet är det tämligen uppenbart att den tolkat grundlagsfädernas ord på ett sätt som inte var avsikten.

Beslutet var med andra ord till sin natur politiskt, snarare än juridiskt. Därmed faller också argumentet att det är förenligt med den demokratiska ordningen att en domstol fick avgöra frågan. Vad som istället borde ha skett är att konstitutionen ändrades (eller för att vara exakt, att man gjorde ett tillägg till konstitutionen) för att på så sätt legalisera samkönade äktenskap.

Att det istället var en domstol som, påverkad av tidsandan, tog beslutet är på många sätt skrämmande. Idag är tidsandan i denna fråga liberal, men så har inte alltid varit fallet och så behöver inte heller alltid vara fallet. Att högsta domstolen tar sig rätten att tolka konstitutionen på ett sätt som med allra största sannolikhet går emot vad grundlagsfäderna hade för avsikt med den urholkar grundlagens funktion och betydelse.

Om inte domstolarna förmår stå emot tidsandan blir alla lagar till rena gummiparagrafer. I det aktuella fallet upplever väldigt många resultatet som positivt, men vad domar som gårdagens visar är att även en grundlag kan tolkas lite hur som helst. Hade tidsandan istället präglats av utbredd krisstämning och rop på hårdare tag hade gårdagens utslag istället lika väl kunnat vara att högsta domstolen gav politikerna rätt att åsidosätta grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter.

Att lagar tolkas på ett sätt som inte var avsikten av jurister som låter sig påverkas av samtidsdebatten är inget unikt för USA. I Sverige har det till exempel gått så mycket inflation i vad som anses omfattas av lagen om hets mot folkgrupp att denna lag, om en åklagare i Nyköping får som han vill, även kommer att fungera som blasfemilagstiftning, trots att detta knappast lär ha varit den tilltänkta avsikten. Det är en ytterst skrämmande utveckling.


Även radio bubb.la behandlar ämnet

DN1, DN2, Ex1, Ab1

8 kommentarer:

 1. Det var 5 mot 4. Chief Justice Roberts sa att majoritetsbeslut var “an act of will, not legal judgment.”

  SvaraRadera
 2. Gummiparagraf, precis som i Sverige då.

  SvaraRadera

 3. USA:s konstitution baseras på maktdelning. HD är en av pelarna
  i systemet. På 50-talet ogiltigförklarades skolsegregationen i
  Sydstaterna i ett utslag som gjorde "separate" oförenligt med
  "equal." Vill du ha tillbaka den segregerade skolan i Sydstaterna?
  Vill du ha maktdelning? Vill du ha ett politiskt system som gör
  det lätt att politiskt helt omforma samhället? Välj då Sverige
  anno 1975. Vem minns inte Palmes förkastelsedom när Sverige
  förlorat Sporrongmålet: Europakonventionen om mänskliga rättigheter
  och dess domstol är Gustaf Petréns lekstuga!
  Kräv inte både reformerad islam och fundamentalism i vårt eget
  juridiska regelverk. I slutändan handlar ändå allt om vad som
  varje generation anser rimligt.

  SvaraRadera
 4. Beslutet är kanske inte vad grundarna hade i åtanke när texten skrevs, men väl i enlighet med de principer man utgick ifrån. Det gör inte beslutet till ett juridiskt hållbart sådant, men mer än gummiparagrafer i alla fall.

  SvaraRadera
 5. Tja, SCOTUS tillsätts ju av presidenten som råkar vara där när någon avgår eller dör. Så de är ju politisk tillsatta om än med fördröjning.

  SvaraRadera
 6. Det är klart samhället skall reformeras allt eftersom attityderna förändras. Det bör dock ske genom att lagar ändras, inte genom att man tolkar lagar på ett sätt som de inte var meningen att tolkas.

  SvaraRadera
 7. Håller med om att något så när tydliga lagar är bättre än att tolka gamla lagar på nytt sätt.

  I USA har man tyvärr en tendens att se sin 200 år gamla grundlag som helig, vilket ställer till en del problem ibland. (Andra författningstilläggets tolkning beror helt på hur man ställer sig till latinets ablativ. Är det "eftersom", "om", eller "när" man behöver en milis som alla får inneha vapen.)

  SvaraRadera
 8. Väldigt intressant skrivet! Det tänkte jag inte ens på... Men samtidigt så tycker jag att det positiva i det här fallet väger över det negativa. Men självklart är det någonting som kan behöva aktas i framtiden.
  För att se vad folk generellt tycker om USAs beslut så har jag gjort en omröstning, rösta om du vill! http://www.plusett.nu/omrostning-4932/tycker-du-att-det-ar-bra-att-samkonade-aktenskap-h

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.