2015-06-27

När grundlagar blir till gummiparagrafer

Nyheten att USA:s högsta domstol igår förkunnade att ingen delstat har rätt att förbjuda samkönade äktenskap har fått många att jubla. Att fler människor nu får rätten att gifta sig med vem de vill är naturligtvis någonting bra, men formerna för hur detta gick till borde göra betydligt fler människor oroliga.

Barack Obama lät efter högsta domstolens utslag lysa upp Vita huset i regnsbågsfärger, men Obama hade ingenting med beslutet att göra. Beslutet togs av en samling icke-folkvalda domare med livstidsanställningar. De folkvalda politikerna var över huvud taget inte inblandade i beslutet.

På många sätt är detta naturligt, eftersom beslutet officiellt inte hade någonting med politik att göra utan handlade om att tolka grundlagen. Att de amerikanska grundlagsfäderna när de i slutet av 1700-talet skrev den amerikanska konstitutionen skulle ha haft för avsikt att tillåta samkönade äktenskap är emellertid en absurd tanke. Högsta domstolens roll är att tolka den amerikanska grundlagen, men i det aktuella fallet är det tämligen uppenbart att den tolkat grundlagsfädernas ord på ett sätt som inte var avsikten.

Beslutet var med andra ord till sin natur politiskt, snarare än juridiskt. Därmed faller också argumentet att det är förenligt med den demokratiska ordningen att en domstol fick avgöra frågan. Vad som istället borde ha skett är att konstitutionen ändrades (eller för att vara exakt, att man gjorde ett tillägg till konstitutionen) för att på så sätt legalisera samkönade äktenskap.

Att det istället var en domstol som, påverkad av tidsandan, tog beslutet är på många sätt skrämmande. Idag är tidsandan i denna fråga liberal, men så har inte alltid varit fallet och så behöver inte heller alltid vara fallet. Att högsta domstolen tar sig rätten att tolka konstitutionen på ett sätt som med allra största sannolikhet går emot vad grundlagsfäderna hade för avsikt med den urholkar grundlagens funktion och betydelse.

Om inte domstolarna förmår stå emot tidsandan blir alla lagar till rena gummiparagrafer. I det aktuella fallet upplever väldigt många resultatet som positivt, men vad domar som gårdagens visar är att även en grundlag kan tolkas lite hur som helst. Hade tidsandan istället präglats av utbredd krisstämning och rop på hårdare tag hade gårdagens utslag istället lika väl kunnat vara att högsta domstolen gav politikerna rätt att åsidosätta grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter.

Att lagar tolkas på ett sätt som inte var avsikten av jurister som låter sig påverkas av samtidsdebatten är inget unikt för USA. I Sverige har det till exempel gått så mycket inflation i vad som anses omfattas av lagen om hets mot folkgrupp att denna lag, om en åklagare i Nyköping får som han vill, även kommer att fungera som blasfemilagstiftning, trots att detta knappast lär ha varit den tilltänkta avsikten. Det är en ytterst skrämmande utveckling.


Även radio bubb.la behandlar ämnet

DN1, DN2, Ex1, Ab1