2015-06-24

Vår fäbless för floskler skördar offer

Den svenska debatten genomsyras av floskler i stil med "ingen människa är illegal". De betyder i regel ingenting och de bidrar i regel inte heller med någon ökad förståelse för de samhällsfenomen som diskuteras. Tvärtom bidrar floskler som "papperslösa" (personer som vistas illegalt i Sverige) och "individualiserad föräldraförsäkring" (statlig reglering av föräldraledigheten) inte sällan till att skapa en direkt missvisande bild.

I tiggerifrågan fylls motsvarande funktion av floskeln (upprepad av till exempel Stefan Löfven) "det går inte att förbjuda fattigdom". Dessa sex ord är varken ett försök till juridisk eller social analys, de är ett tomt mantra. Ett tomt mantra som används av den rådville och handlingsförlamande för att framställa status quo som någonting humant och empatiskt.

I en ledare i Svenska Dagbladet påpekade Per Gudmundson tidigare i veckan att den politik som ytligt sett framstår som human och empatisk inte sällan kan få en rakt motsatt effekt. Gudmundson argumenterade logiskt för sitt sak, vilket som vanligt ledde till kortslutning i postmoderna nyvänsterhjärnor. Resultatet blev att skolgårdsmobbarvänstern ännu en gång hjältemodigt satte in det tunga artilleriet mot en armé av halmdockor.

I tre orter i Rumänien har under våren sammanlagt cirka 100 barn tagits ur skolan för att deras föräldrar valt att åka till Sverige för att tigga, kan man idag läsa i en debattartikel i DN. Familjerna får det därmed måhända lite bättra ställt för stunden, men i gengäld minskar deras barns möjligheter till en bra framtid drastiskt.

När handlingsförlamade svenska politiker inte vågar göra någonting åt detta undergräver de inte bara andra länders lagar och utbildningssystem. De bidrar också till att cementera en situation där utanförskap gå i arv. Därtill visar de under ganska uppseendeväckande former prov på såväl kulturrelativism som de låga förväntningarnas rasism. Hade dessa "EU-migranter" istället varit till exempel danskar hade samhället gissningsvis ingripit för länge sedan.

Vad som gör debattartikeln extra intressant är att artikelförfattarna väljer att sätta det faktum att barn tas ur skolan i relation till FN:s barnkonvention. Barnkonventionen är ett ofta åberopat argument i den svenska debatten och är ofta närmast att betrakta som grötmyndiga debattörers nuclear option. När barnkonventionen åberopas är emellertid poängen så gott som alltid att politikerna bör ställa lägre krav och vara mer generösa med skattebetalarnas pengar.

När barnkonventionen emellertid kräver impopulära beslut, när barnkonventionen inte är identisk med minsta motståndets lag och när barnkonventionen krockar med andra föreställningar om humanism, empati och solidaritet, då är det emellertid knäpptyst. Avsikterna med detta må vara goda, men resultatet är emellertid att hundratalet barn (endast i de tre orter där man närmare undersökt saken) nu inte får gå i skolan.

Vi må kalla oss för en "humanitär stormakt" och vi må intala oss själva att vi är ett moraliskt föredöme för resten av världen, men faktum kvastår. De förenklade analyserna, den trånga åsiktskorridoren, vår oförmåga till krass realism och vår fäbless för floskler skördar offer.

Läs även:
Motpol, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, Ab10, Ab11, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5

6 kommentarer:

 1. Små hycklarna, små hycklarna är tråkiga att se.
  Små hycklarna, små hycklarna är tråkiga att se.
  Ej öron, ej ögon, ej sans hava de.
  Ej öron, ej ögon, ej sans hava de.

  Kou kackel snack, kou kackel snack,
  kou snacka snacki snack.
  Kou kackel snack, kou kackel snack,
  kou snack ack ack ack ka.

  Små mp-arna, små mp-arna är tråkiga att se.
  Små mp-arna, små mp-arna är tråkiga att se.
  Båd högmod båd högmod, och käftar hava de.
  Båd högmod båd högmod, och käftar hava de.

  Oh snyft, snyft snyft, oh snyft snyft snyft,
  Oh kära hjärtanes, vi måst om alla ta om hand, så vi får känna oss bra

  SvaraRadera
 2. Klokt skrivet!
  Önskar att du vore krönikör i t.ex. Svenska Dagbladet så att dina tankar nådde ut till fler.

  SvaraRadera
 3. http://www.svd.se/sveriges-integrationspolitik-bast-i-europa/i/senaste

  Tankar?

  SvaraRadera
 4. @Anonym 22:28
  Att jag inte riktigt vet om jag skall skratta eller gråta...

  SvaraRadera
 5. "det går inte att förbjuda fattigdom".
  Går det att förbjuda dumhet? Feghet? Oförmåga att se verkligheten?

  Kliper Gudmundsons slutreplik: "Politiker tillsätts dock kanske inte främst för att vara goda, utan för att fatta de svåraste av beslut."

  @Anynym 24 juni 2015 22:28
  "Enligt undersökningen ligger Sverige i topp [...] arbetsmarknad [...]"
  "Sverige har [...] låg sysselsättningsgrad bland utrikes födda, sämst av alla länder i OECD enligt statistiken. "
  Det där går inte riktigt ihop.

  SvaraRadera
 6. Ju mer jag läser desto mer verkar fokus vara enbart på invandrares möjligheter, inte hur väl det fungerar för barbarerna som redan finns där.

  "create a [...] picture of migrants’ opportunities to participate in society"
  "where countries are doing well in providing equal rights, responsibilities and opportunities to migrants,"

  Så frågan blir "bra för vem"?


  http://mipex.eu/sweden
  "Like SE, the top-scoring countries are also among the very few with integration policies based more on evidence than on politics,"
  Vad?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.