2016-07-28

Anders Lindberg och äganderätten (del 2)


Illustration av "I fablernas land" (Facebook, Twitter)

Då det välstånd västvärlden åtnjuter idag hade varit omöjligt utan äganderätten, finns det anledning att återkomma till Anders Lindbergs attack på denna i ännu ett inlägg. Bakom de dramatiska utläggningarna om Florens och samurajer döljer sig nämligen Lindbergs egentliga budskap. Detta budskap är en uppmaning till regeringen att i högre omfattning börja beskatta dödsfall och förmögenheter.

I sann vulgärpopulistisk anda motiverar Lindberg detta med att de rika äger "vräkiga lyxbåtar", att det på grund av de rika "byggs allt mer i strandskyddat område" och att allmänheten (i ett ytterst fåtal fall) "hindras från att röra sig fritt" (på andras egendom). Detta är, menar Lindberg, "mycket illa" och ett tecken på att en påstådd pendelrörelse mot starkare yttrandefrihet har "svängt för långt".

Vad som driver Lindberg är dock inte någon omsorg om de personer som anser sig ha rätt att plocka andras kantareller eller de människor som fylls av avund vid åsynen av andras båtar. Vad Lindberg är ute efter är att de skatter som redan hör till världens högsta skall kunna höjas ytterligare. Detta så att Socialdemokraterna skall kunna både fortsätta och utöka sitt ogenerade köp av röster medelst gigantiska bidragsutbetalningar.

Problemet med detta är att Lindberg liksom de flesta andra vänsterdemagoger tycks tro att de rika precis som Joakim von Anka samlar sina pengar på hög i enorma pengabingar. Så är emellertid inte fallet, i stället återinvesteras den stora merparten av dessa tillgångar. Dessa investeringar resulterar i de produktförbättringar som är själva förutsättningen för att svenska företag även fortsättningsvis skall kunna erbjuda ett stort antal personer välavlönade jobb.

Vad Anders Lindberg vill är med andra ord att pengar tänkta för investeringar i stället skall gå till bidragstagares konsumtion. Detta är fullt jämförbart med att äta upp utsädet. På kort sikt får man inte bara möjligheten att äta sig mätt, utan därtill att anordna den ena brakfesten efter den andra. Året efteråt kommer man dock vare sig kunna så eller skörda, vilket obönhörligen leder till svält.

Om kapitalägarnas möjligheter till återinvesteringar minskar kommer svenska företag att börja halka efter sina utländska konkurrenter. När utländska företag vidareutvecklar sina produkter, kommer deras svenska motsvarigheters möjligheter att göra samma sak begränsas. I förlängningen leder detta till att svenska företag såväl blir mindre lönsamma som tappar marknadsandelar. Detta innebär i sin tur ironiskt nog både ökad arbetslöshet och minskade statliga skatteintäkter.

Vad Lindberg föreslår kan med andra ord förefalla trevligt på kort sikt, men är på lite längre sikt dåligt för alla inblandade. Detta hindrar bevisligen ändå honom inte från att ändå föreslå just sådana åtgärder. Huruvida detta beror på okunskap, eller på att han cyniskt är villig att offra framtiden för en valseger 2018, är en öppen fråga.

Tidigare i ämnet:
Anders Lindberg och äganderätten

3 kommentarer:

 1. I Lysekil har det pågått en debatt om att de fattiga skall få fiska från de rika båtägarnas bryggor, trots att alla kommunens stränder är strandskyddade för att bl a tillgodose fritidsfiske.
  Därför kan vi förvänta oss framtida krav på att fattiga får tälta i kommunens parker och på p-platser där det sommartid står dyra bilar.

  SvaraRadera
 2. Hej.

  Jag undrar varför Linberg inte är mer konsekvent i sitt tänkande. Om han nu utgår ifrån att det är så att hans rikedom gör mig fattig, och att staten skall omfördela tillgångar (oavsett form) så måste ju hans logiska slutpunkt vara dels enhetslön, och dels ett högsta tillåtna värde på den samlade förmögenheten (återigen oavsett form).

  Jag undrar varför han aldrig argumenterar för att avskaffa alla möjligheter till olika avdrag på skatten, och istället sänka skatten på arbete (till att börja med). För en låglöneslav som jag själv hade en femhundring mer i månaden gjort stor skillnad, och om jag kan få den utan att staten skall ha en massiv bidragsinkvisition desto bättre.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 3. Och denna gigant bor självklart i en hyres"kvart" på söder eller? Om inte förslagsvis, sälj den och skänk alla pengar till välgörenhet, och bosätt sig sedan själv i någon förort och lev bland de sina som han vurmar alla mest om, annars är det bara ren o skär hyckleri.

  Putte

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.