2015-02-24

Den snuttefierade politiken

Igår föreslog Stockholmsmoderaternas Anna König Jerlmyr en lagändring, med syftet att ge myndigheterna de verktyg de behöver för att förhindra den nedskräpning och naturskövling som följer på att rumänska medborgare reser till Sverige för att tigga.

Vad König Jerlmyr föreslog var ingenting radikalt. Vad König Jerlmyr föreslog var i praktiken att den svenska lagen skall börja gälla även de utländska medborgare som kommer till Sverige för att tigga, att alla skall vara lika inför lagen oavsett etnisk tillhörighet. Föga förvånande dröjde det emellertid inte länge förrän hennes förslag om likhet inför lagen möttes av protester, och föga förvånande var det från miljöpartistiskt håll dessa protester kom.

Det vikarierande socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) vill inte det skall vara "bråttom, bråttom", utan vill arbeta med "uppsökare" som ger tiggarna kartor och informerar dem om vilka lagar och regler som gäller. Ingen olaglig bosättning skall rivas, ingen inofficiell soptipp skall fraktas bort, utan att tiggarna först erbjudits av skattebetalarna finansierade "alternativ".

"Moderaterna har helt tappat bort människorna" kommenterar Larsson gårdagens moderata utspel, men i själva verket är det Larsson som tappat bort människorna. De metoder Ewa Larsson förespråkar är inga metoder man normalt tillämpar på myndiga medmänniskor, det är metoder man tillämpar på barn, förståndshandikappade och husdjur. Vad Larsson förespråkar är inte att bemöta tiggarna som människor, vad hon förespråkar är att bemöta tiggarna som lägre stående varelser.

Att följa den svenska politiken påminner allt oftare om att lyssna på förnumstiga lågstadiebarn, snarare än på vuxna människor mogna nog att styra landet. Realismen trängs allt mer tillbaka av en snuttefierad omvärldsanalys paketerad i form av grötmyndiga Nalle Puh-visdomar. På förekommen anledning vill jag därför meddela de svenska politikerna följande:

Ert jobb går ut på att fatta obekväma beslut och göra svåra avväganden. Ert jobb går ut på att hushålla med begränsade resurser, någonting som per definition innebär att ni måste ställa grupper mot varandra. Ert jobb går ut på att ständigt göra realpolitiska avväganden, även när ni helst hade velat slippa. Ert jobb går inte ut på att rädda världen, ert jobb går ut på att hantera världen så som den ser ut, alldeles oavsett hur innerligt ni önskar att den såg ut på ett annat sätt.

Om ni inte förmår hantera dessa – ibland inte helt enkla – krav, har ni heller ingenting i politikerbranschen att göra.

Läs även:
Pophöger
Per Gudmundson
DN1, DN2, DN3, SvD1, Ex1, Ab1, Ab2

5 kommentarer:

 1. Våra politiker,"nyhets"förmedlare och pk-elit har helt förlorat kontakten med väljarna, läsarna och dem som de lite slarvigt och föraktfullt kallar "folket".

  Det sorgliga är att jag inte kan se någon lösning eller någon riktning?? Vart är vi på väg och vem är det som kör egentligen .. som Långben brukar fråga på julafton i ett inslag som har mycket gemensamt med dagens verklighet. ;-)

  SvaraRadera
 2. Nu närmar sig 2015 års campingsäsong. Eftersom vi kan förvänta oss att likhet inför lagen skall gälla i hela Sverige. Vi kan rimligen anta att kommunerna accepterar camping på kommunal mark, eftersom EUmigranter bott på kommunal mark under lång tid. Därför bör vi kunna anta att allemansrätten har utvidgats till att numera omfatta allas rätt att slå upp tält eller ställa upp husvagnar/husbilar i parker och liknande kommunala markområden. Jag ser fram emot att slå upp tältet centralt!

  SvaraRadera
 3. Mycket märkligt att lagen gäller olika p.g.a. etnicitet! Om vi börjar tumma på att alla är lika inför lagen, vilket kritikerna här gör, kommer det att få förödande konsekvenser för framtiden.
  Vad blir det här näst? Olika lagar för olika religioner? sexuell läggning? kön? hårfärg? Är det parallella samhällen man vill ha till varje pris?

  En rysning går över ryggen när man inser likheten med Europa och Ryssland 60-70 år tillbaka. Fy fan!

  SvaraRadera
 4. Utdrag ur lokala ordningsföreskrifter för Stockholm:


  **********************************

  14 §

  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

  När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.


  27 §


  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § första stycket, 15-18 §§ och 20-25 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.


  **********************************


  Frågor på det? Någon?

  SvaraRadera
 5. Ja visst, det är bara att instämma. Självklart ska likhet inför lagen gälla! Och myndiga psykiskt friska människor ska behandlas som sådana inför lagen även om de är fattiga, allt annat är väldigt förnedrande och förminskande.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.