2015-11-22

"Liberalerna" - om vilseledande marknadsföring

På 20-talet var Folkpartiet en stark röst för alkoholförbud i Sverige. På 1960-talet lyckades Folkpartiet stoppa ett socialdemokratiskt(!) förslag om att avskaffa hyresregleringen. På 1970-talet inte bara motionerade Folkpartiet om löntagarfonder, man hotade därtill med att fälla regeringen Fälldin om inte den av Socialdemokraterna tillsatta utredningen om löntagarfonderna fick fortsätta ostört.

2012 öppnade Folkpartiets dåvarande rättspolitiske talesperson för att förbjuda krypteringstjänster. Sedan dess har man gjort utspel om att att inskränka äganderätten genom lagstadgad kvotering av bolagsstyrelser, och man har tillsammans med regeringen röstat igenom att föräldrars rätt att själva disponera över sin föräldraledighet kraftigt skall inskränkas. Som grädde på moset är partiet därtill för såväl statligt alkoholmonopol som en "restriktiv och solidarisk alkoholpolitik".

Idag bytte Folkpartiet namn till "Liberalerna", någonting som partiledaren Jan Björklund motiverar med att "vi ska heta det vi är" och att partiet enligt honom har de liberala idéerna i sitt DNA. Just när man inte trodde att den svenska politiken kunde bli mer surrealistisk, tog den med andra ord ännu ett jättekliv in i skymningszonen.


Ur "Sista försöket att socialisera Sverige?" (sid 32-33)

DN1, SvD1, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2