2011-11-12

Italian Twists

"Italien känner inte av någon kris. Restaurangerna är fullsatta, flygplanen fullbokade och turistorterna likaså" deklarerade Berlusconi så sent som förra veckan. Att han nu lovat att avgå har avgått skall antagligen ses i ljuset av att han i praktiken har förlorat sin parlamentariska majoritet, snarare än som ett tecken på att han erkänner att han hade fel och nu börjat sätta landets intressen före sina egna.

Genom att avgå när nöden är som störst (före den blir ännu värre, det vill säga) kan han likväl utmåla sitt beslut som just en altruistisk gest, och gå med hedern i behåll. Eller åtminstone intala sig detsamma - från folket på gatan kommer andra omdömen som till exempel "han har kört landet i botten, och skämt ut oss i omvärlden". Att han sedan blivit vald tre gånger är förstås en annan femma...

Vad den förlamade italienska politikerkåren inte lyckas åstadkomma på årtionden försöker man nu åstadkomma under en helg, med ett krispaket och en - tilltänkt - ny regering. Imponerade på sitt sätt, men antagligen för lite och för sent. Den föga demokratiske Vladimir Putin sörjer emellertid Berlusconis avgång, och föreslår dessutom en övergång till ett mer ryskt system för att "överbrygga klyftan mellan den styrande eliten och folket". Yeah!