2011-11-20

Släkten Silfverstierts stigma

Adelsklubben Riddarhuset har satt i system att överklaga ansökningar om byte till nya efternamn som låter adliga. Riddarhuset - numera är en förening som alla andra - vill värna om de adliga efternamnen. Det här är naturligtvis ett bekymmer för oss. För att de här namnen en gång gavs med ensamrätt säger Eriks Tersmeden från Riddarhuset.

Vad Tersmeden egentligen menar är att om pöbeln tillåts ta sig namn innehållande led som "silfver", "svärd" och "schiöld" så kommer det gå inflation i klangen av deras egna namn, vilket på sikt skulle hota deras medfödda status i överklassens finsalonger. Så kan vi givetvis inte ha det, det är illa nog att adeln ej längre har lagstadgade privilegier och att deras fideikommisser ifrågasätts, nu försöker ofrälset dessutom lägga beslag på deras efternamn!

Det handlar nog oftast om fåfänga avfärdar Tersmeden uppkomlingarnas försök att ta sig fina efternamn. Han har naturligtvis helt rätt i detta. Men fåfänga är också anledningen till att Tersmeden & co vill behålla dem för sig själva.