2012-06-02

Schyman - inte som kreti och pleti

DN rapporterar om hur Gudrun Schyman inte anser sig beröras av de regler på bostadsmarknaden som gäller för oss vanliga dödliga. Hennes överklagande till hyresnämnden har innebörden:

"Som politisk adel förväntar jag mig att inte bli behandlad som kreti och pleti, utan avser att åtnjuta de privilegier som kommer med min roll. Tanken att jag, som politisk adel, skulle nöja mig med en övernattningslägenhet i någon av Malmös mindre exklusiva områden som till exempel Rosengård är direkt skrattretande. Specialbehandling och ett åsidosättande av de gängse reglerna är således på sin plats."

DN, SR1, SR2, SMP, Exp