2012-09-19

Hur avbilda svarta barn?

Folkets Bio i Lund stoppar filmen "Liten Skär och alla små Brokiga" med motiveringen att en av karaktärerna har "likheter med nidbilder av svarta människor".

Filmskaparna har försökt förmedla en bild av ett mångkulturellt samhälle, där svarta barn leker med vita. Allting väl så långt således, problemet ligger inte i filmens budskap utan snarare i dess formspråk. Det svarta barnet är nämligen påfallande likt... ett svart barn.

Därmed infinner sig ofrånkomligen frågeställningen hur svarta barn bör avbildas. Med tunna läppar, smal näsrygg, vit hy och blont rakt hår, måhända? På detta sätt undviker man elegant och effektivt alla likheter med stereotypa nidbilder. Skulle någon klaga på att filmen bara avbildar vita barn kan kritiken enkelt avfärdas med att peka på det uppenbara faktumet att ett av de till synes vita barnen i själva verket är svart.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10