2013-01-19

Federley & Ferm blåljuger

SvD gör idag en väldigt intressant analys av hur politikerna med språkbruk försöker förändrar opinionen i de frågor de driver. När det kommer till SD:s bruk av ordet "massinvandring" så uppstår dock ett faktahaveri av skrämmande slag.

Stureplanscenterns Fredrik Federley kommenterar det så här: ".. det är klart att det gynnar de intressen man har från Sverigedemokraternas sida att försöka skrämmas med en massinvandring som de facto inte finns".

Maria Ferm (MP) och Amineh Kakabaveh (V) avfärdar det lika lättvindigt: "Det är märkligt att Sverigedemokraterna och deras representanter sprider sådan skräckpropaganda, som om Sverige tar emot massinvandring".

Det är lätt när man hoppar upp sig på en hög häst och gör det enkelt för sig. Tyvärr talar sanningen ett helt annat språk:

111 000 personer invandrade till Sverige år 2012 vilket är den största invandringen i västvärlden. Huruvida detta är bra eller dåligt är upp till var och en att bedöma, men att det är en massinvandring torde stå tämligen solklart. Federley, Ferm och Kakabaveh ljuger således väljarna rakt upp i ansiktet, och det är skrämmande att SvD låter dem få stå oemotsagda när de på detta iskalla sätt gör allt för att vilseleda allmänheten.
SvD1, SvD2, SvD3