2013-01-27

MP går överklassens ärenden

Maria Ferm skriver i en debattartikel i SvD om att en iransk man - känd från nätuppror som "Selmas pappa" - borde få stanna i Sverige. Det är naturligt att många känner sympati för familjens situation, men historien och offentliga personers engagemang för att mannen skall få stanna, döljer en rätt annorlunda verklighet.

Mannen har vistats i Sverige i flera år, och har då befunnit sig i landet illegalt. Huruvida han faktiskt sökt asyl framgår inte av rapporteringen, men om han har gjort det har han uppenbarligen också fått avslag. Huruvida det stämmer att han varit aktiv i "partier som arbetar mot den islamska regeringen" kan förmodligen ingen lekman bedöma, argumentet att han är "är emot islam" är däremot ett klassiskt asylbedrägeriskäl.

Vidare åberopar mannen det faktum att han inte gjort sin värnplikt som skäl att få stanna. Om detta skulle användas som argument för asyl vore det ett hyckleri av stora mått, eftersom Sverige satte folk i fängelse för just värnpliktsvägran fram till bara några år sedan, då värnplikten avskaffades - och den sista domen utdömdes efter att värnplikten hade skrotats.

Där mannen har valt att sätta ett barn till världen, väl medveten om att han vistades i landet illegalt, har Migrationsverket å sin sida följt de regler som finns. Dessa regler är förmodligen (trots att det ofta antyds någonting annat) generösare än något annat lands, vilket har lett till att Sverige har största invandringen i västvärlden - vilket i rena siffror betyder 111 000 personer per år. Detta är emellertid inte tillräckligt för Maria Ferm och Miljöpartiet, som genom att på detta sätt flagrant undergräva myndighetsutövningen och genom sin kampanj "Öppna fler dörrar" vill göra invandringen ännu större än vad den redan är.

Detta trots att arbetslösheten på grund av invandringen ökar, fastän rekordmånga jobb skapas. Detta trots att bostadsbyggandet - mycket på grund av välfärdspolitik som hyresregleringar - inte är i närheten av att täcka det ökande behovet i invandringens spår. Detta trots att världens största invandring står i direkt konfliktförhållande med ett välfärdssamhälle som det svenska och Stureplanscentern och skrupellösa arbetsgivare är de enda som jublar över detta.

Miljöpartiet - som låtit miljöfrågorna få komma helt i skymundan för invandringsfrågorna - står inte för en human invandringspolitik. De står för en (i bästa fall) fullständigt naiv, verklighetsfrånvänd och totalt ansvarslös invandringspolitik som gör arbetarklassen till förlorare och överklassen till vinnare.