2013-07-01

Yes We Scan!


Obama blev vald till amerikansk president på löften om att bryta med Busherans utrikespolitik, bryta med Busherans ekonomiska politik, avveckla Busherans inskränkningar av de demokratiska rättigheterna och att stänga Guantanamo.

Efter fyra år med Obama är Guantanamo alltjämt öppet, Patriot Act finns kvar och har utökats, de temporära skattesänkningar Bush införde har förlängts och drönarkriget i Afghanistan och Pakistan har trappats upp kraftigt.

I kombination med detta har han faktiskt förverkligat ett vallöfte, nämligen det om en sjukvårdsreform. I kombination med finanskrisen och de förlängda skattesänkningarna för samhällets mest välbeställda har detta fått det amerikanska budgetunderskottet att explodera, med en kraftigt ökande statsskuld som följd.

Parallellt med detta har Obama kraftigt utökat avlyssningen av allmänheten. Jag tycker inte detta är särskilt trevligt, men jag kan förstå varför och på det stora hela har jag inga jättestora problem med det. Annat, det vill säga, än att det så uppenbart går stick i stäv med den högtidligta retorik som Obama blev vald på.

När det däremot kommer fram att USA tycks ha buggat sina allierade blir jag förbannad. Detta har USA nämligen näppeligen gjort för att skydda sig mot terroristattacker, utan för att skydda sina egna ekonomiska intressen och för att ge amerikanska företag en fördel mot europeiska.

Det är därför inte utan ett skadeglatt leende som jag nu läser hur vissa tunga politiker offentligt och med all önskvärd tydlighet gör klart att detta gör dem förbannade. Det är bara att hoppas att hoten om inställda förhandlingar om frihandel är allvarligt menade.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, Ab1, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.