2013-08-27

950 000 kr per kommun och år

Erik Ullenhag vill att det skall "löna sig" för kommuner att ta emot fler asylsökande. Han lockar därför med 1,1 miljarder kronor. Men inte per år, utan över en fyraårsperiod.

Det handlar alltså om 275 miljoner kronor per år, fördelat över Sveriges 290 kommuner. Med andra ord i snitt 950 000 kronor per kommun och år.

Den som till skillnad från Erik Ullenhag har en viss förankring i verkligheten, vet att ett stort antal livslånga socialbidragsåtaganden mot de många analfabetiska nya kommuninvånarna och de anhöriginvandrare som följer med dem, är det pris kommunerna kommer att få betala för dessa 950 000 kronor om året.

De nya pengarna kommer att täcka en kommunal socialtjänsts boendekostnader för ungefär 15 av dessa hushåll. Resterande utgifter kan man alltid – som till exempel Ylva Johansson indirekt görskylla på en dåligt fungerande Arbetsförmedling.


DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, LT, NSk, SmP