2013-09-18

SD-anpassad opposition

De rödgröna hoppas att genom ett så kallat utskottsinitiativ fälla de skattesänkningar regeringen planerar. På så sätt vill man, via ett kryphål i bestämmelserna, kringgå de budgetregler som höger- och vänsterblocken i en blocköverskridande överenskommelse tillsammans bestämt skall gälla.

Det syfte oppositionen vill uppnå är tudelat. Dels vill man stoppa ett femte jobbskatteavdrag, dels vill man förhindra en sänkning av den inkomstnivå vid vilken statlig skatt skall betalas.

När det kommer till jobbskatteavdraget stödjer SD regeringen, varför en riksdagsmajoritet för regeringens linje finns. När det kommer till gränsen för statlig skatt tycks SD emellertid vara inne på de rödgrönas linje.

De rödgröna kommer därför att dela upp sina invändningar mot budgeten i två olika utskottsinitiativ, ett mot jobbskatteavdraget och ett mot sänkningen av den statliga skatten. Genom att på detta sätt såväl överge budgetöverenskommelsens anda som anpassa sina förslag till Sverigedemokraterna, hoppas man kunna stoppa åtminstone en av skattesänkningarna.

Detta från tre rödgröna partier som högtidligt utlovat att göra allt för att Sverigedemokraterna aldrig skall få något inflytande över svensk politik. Eller "hyckleri", som det normalt kallas.

Länktips: Jobbskatteavdrag.se – för dig som är nyfiken på hur mycket just Din skatt har sänkts.


Principer – inte viktigare än att de kan frångås när det passar

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11