2014-02-05

Sjukdom & TV-avgift

När jag läste att Tomas Rudin hade blivit åtalad för snatteri var min första tanke att inte kommentera detta på bloggen. Ord stod mot ord, Rudins inledande historia skulle mycket väl kunnat ha varit sann och jag håller definitivt inte per automatik väktares utsagor för sanna.

Men när nu Rudin väljer att sjukskriva sig blir jag fundersam. Rudin påstår i och för sig att han sjukskriver sig för att söka hjälp, och det är fullt möjligt att han gör helt rätt i detta. Men alkoholbehandling är knappast en heltidssysselsättning och behandlingen kommer gissningsvis inte heller inledas i samma stund som sjukskrivningen börjar. Så är det verkligen sjukskrivning som är den naturliga lösningen här?

Jag vill poängtera att jag inte vill sätta mig till doms över Tomas Rudin som person eller vifta bort hans problem. Jag har dock svårt att värja mig från misstanken att Rudins sjukskrivning handlar mer om att det stormar än om att han har problem.

Oavsett vilket vore det hyckleri av rang om borgarna nu skulle välja att använda fallet Rudin som ett politiskt slagträ. En kort tid efter att regeringen Reinfeldt – som hade gått till val på att driva en "arbetslinje" – tillträdde sjukskrev sig nämligen en av ministrarna för obetald TV-avgift!

Politiker talar ofta om vikten att hålla sjukskrivningarna nere och detta är såklart en för Sverige väldigt viktig fråga. Sjukskrivningarna är en väldigt dyr historia för skattebetalarna och det är uppenbart för de flesta utom vänsterpartister och bittersossar att bakom de höga sjuktalen döljer sig ofta attityder och tillstånd som har väldigt lite med sjukdom att göra.

Men när den liberala synen på begreppet "sjukdom" så uppenbart återfinns även i politikerkåren hjälper det inte hur väl de argumenterar. När beslutsfattarnas syn när det kommer till kritan uppenbarligen inte skiljer sig från allmänhetens, är det uppenbart att de inte förstått vad problemet är.

Att istället ta en så kallad "time out" i situationer som denna är i grund och botten en bra idé. Men i detta koncept ingår idag så gott som alltid att man fortsätter att lyfta lön under tiden, vilket naturligtvis är helt uppåt väggarna. Har man en lön som Rudins eller Billströms och dessutom har missbrukat väljarnas förtroende, har man också råd att avstå från samma lön under tiden man är borta från sitt jobb.

Lästips: Staffan Danielsson, Anybody
SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6 LT1, LT2, NSk1, NSk2, Sk1, Sk2, Sk3, SMP1, SR1