2014-02-14

Snatter i ankdammen

Klubben för narcissism, tillrättalagda självbilder och sötsliskig inställsamhet – även känd som Facebook – tillåter tydligen numera att användarna klassificerar sig själva som andra kön än man och kvinna.

Om Facebook har upplevt att användarna efterfrågat detta är det såklart såväl bra som smart gjort. Men att rapporteringen om detsamma blir en jättenyhet i svensk media säger betydligt mer om den svenska journalistkåren och dess prioriteringar än vad det säger om Facebook och dess användare.


DN, SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.