2014-05-09

Er människosyn stinker

Artisten Cleo, som lät Revolutionära fronten få framföra sitt "Free Joel"-budskap inom ramen för Umeås kulturhuvudstadsår, kommenterar det inträffade med följande ord:
"Jag personligen står starkt bakom budskapet som framfördes på scen. Jag ser just nu ett samhälle där rasism och fascism normaliseras av både politiker och media."
Cleo är inte ensam. Företrädare för DN, Sveriges Radio, Södertörns högskola, tidsskriften ETC, det svenska musiklivet, Vänsterpartiet och Aftonbladet är alla inne på samma linje. De legitimerar våldet, de försvarar våldet, de såväl relativiserar som normaliserar våldet, de ursäktar våldet och de skönmålar våldet.

Gemensamt för alla dessa är att de har satt sig på väldigt höga hästar och ser sig som moraliska föredömen. Men de är inga moraliska föredömen, de är våldsromantiker och antidemokrater, de är sekterister vilkas världsbild med stormsteg fjärmar sig från verkligheten. De är väldigt snabba med att konfrontera andra, att försöka ställa andra mot väggen för sina åsikters skull, men de saknar den rätten.

Vi som tar avstånd från allt politiskt våld är helt enkelt bättre människor än vad de är. De berömmer sig för sin människosyn, men vår människosyn är vida överlägsen deras. De människor som legitimerar och försvarar politiskt våld är inte goda, de är fundamentalister och det är de som behöver förklara sig, inte vi. Det faktum att denna fundamentalism är så utbredd i det svenska etablissemanget är djupt obehagligt.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, Sk1, Sk2, NSk, LT1, LT2, LT3