2014-06-28

Franz Ferdinand, Croneman och Krim

Den 28:e juni 1914 mördades Österrike-Ungerns tronföljare ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo, vilket utlöste vad som kom att bli det mest meningslösa kriget någonsin. Ett krig som ingen ville ha och ett krig i vilket inga viktiga principer stod på spel. Ett krig i vilket antalet unga män i gymnasieåldern som offrades av Europas regeringar räknades i miljoner.

Det går att göra svensk inrikespolitik av detta också. Att situationen 2014 skulle påminna om situationerna 1914 och 1939 är någonting som har påståtts ganska ofta på sistone. Idag, på dagen exakt 100 år efter skotten i Sarajevo, försöker sig även DN:s 68-relik Johan Croneman på detta knep.

Croneman skriver om ett besök i Verdun på 80-talet och om en dokumentär han sett på TV, varpå han avslutar med en personlig reflektion. "Barbariet stod redan utanför porten och bankade på. Snart var katastrofen över oss. Några paralleller till i dag, någon..?"

Det finns såklart paralleller. De mångkulturella österrikiska och turkiska imperiernas upplösning efter kriget bär till exempel vissa likheter med Sovjetunionens sammanbrott 1991. Men vad Croneman åsyftar är knappast parallellerna mellan hur ett revanschistiskt Tyskland 20 år efter det första världskrigets slut annekterade Österrike och ett revanschistiskt Rysslands Anschluß av Krim 2014.

Croneman åsyftar knappast heller det faktum att det finns obehagliga paralleller mellan hur Moskva idag anklagar Ukraina för att ha beskjutit Novosjachtinsk och hur Moskva 1939 anklagade Finland för att ha beskjutit Mainila.

Vad Croneman åsyftar är resultatet av förra månades EU-val. Vad Croneman åsyftar är föreställningen om att rasismen frodas och växer i Sverige. Denna föreställning är förvisso felaktig, men den äger en dramaturgi som får AFA-aktivister och 68:or att känna sig viktiga, goda och rättfärdigade.

Den som drömmer sig tillbaka till Palmeåren bör emellertid vara på det klara med att invandringen då blott var en tiondel av dagens. Den som tror att framväxten av nya partier tyder på en förändring av opinionen bör påminnas om att det snarare är partierna som har förändrats.

Detta innebär emellertid inte att vår egen samtid saknar historiska paralleller. Precis som Folkpartiet anpassade sig till 1970-talets vänsterradikalisering genom att motionera om löntagarfonder, anpassar sig Moderaterna till dagens vänsterradikalisering genom att anamma Feministiskt initiativs språkbruk och problembeskrivningar.

Och för övrigt, Croneman, har historien faktiskt upprepat sig i Sarajevo. Det skedde för 20 år sedan, vilket du själv som du kanske minns har gjort ditt bästa för att försöka relativisera och släta över.

Lästips: Nils Forsberg om skotten i Sarajevo
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, Sk1, NSk1, LT1, SMP1, Av1, Av2, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4