2014-07-12

Faran med tankeförbud

Det intressanta med morallagar som förbjuder information som sådan, är att de ibland inte bara drabbar seriefantaster. Ibland drabbar de även rättsväsendets företrädare då dessa försöker utreda allvarliga brott.

Orden "tänk om, tänk rätt" ligger nära till hands...


Ilan Sadé (själv jurist) gjorde denna träffande jämförelse...

DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1, LT2, SMP1, Ex1, Ab1, Ab2, SR1, SR2