2014-08-21

Dansk utveckling

Ända sedan Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen har det talats om risken för en "dansk utveckling", om den farliga frestelsen att börja samarbeta med partiet, om risken för att partiet får inflytande och om risken för att andra tar efter deras frågor.

Det har funnits visst fog för dessa farhågor. Sverigedemokraternas historia är allt annat än rumsren, partiets tidiga år är direkt motbjudande och man dras än idag med flera motbjudande företrädare. Samtidigt kan ungefär samma sak sägas om Vänsterpartiet. Det senares historia har präglats av att man ställt sig bakom såväl Sovjetunionen som Stalins angrepp på Finland.

Hade partiets tveksamma historia varit begränsad till tiden före 50-talet hade måhända detta varit irrelevant idag. Till saken hör dock att man såg kommunistdiktaturerna i Östeuropa som ideologiska bundsförvanter ända tills dessa störtades under det sena 80-talet.

Sverigedemokraternas bakgrund är såklart inte irrelevant då man diskuterar vilket inflytande de bör få, men det är heller inte det faktum att Sverige är EU:s största asylland. Sverigedemokraterna är det enda svenska parti som är emot en invandringspolitik som i en internationell jämförelse är direkt extrem. Jämförelser med Danmark blir då inte bara skeva, att så gott som all kritik av invandringspolitiken så slentrianmässigt misstänkliggörs visar därtill på ett ganska stort mått av intolerans inför avvikande åsikter.

Att risken för en "dansk utveckling" ändå lyfts så ofta – inte minst från vänsterhåll – trots att invandringen under regeringen Reinfeldt har blivit rekordstor, har förmodligen inte bara med Sverigedemokraterna att göra. När de så kallade kultursidorna gång på gång varnar för denna utveckling har detta förmodligen lika mycket handlat om att tvinga in den svenska borgerligheten i ett hörn.

Så länge antydningarna om borgerlighetens latenta rasism hålls levande och så länge ett samarbete med Sverigedemokraterna framställs som något borgerligheten frestas av, kommer borgerligheten också slå knut på sig själv för att bevisa att så inte är fallet.

Det är kanske också därför regeringen gjorde upp med Miljöpartiet om ännu öppnare gränser, det är kanske därför som Fredrik Reinfeldt så tydligt markerade mot Tobias Billström då denna använde det till synes oskyldiga ordet "volymer" och det är kanske därför ett teknokratiskt och icke-hudfärgsrelaterat begrepp som "etniska svenskar" kan få vuxna människor att låta som skamsna barn som kommer med osannolika men kreativa bortförklaringar då de förnekar det uppenbara.

Lästips: Jens Kittel, Fredrik Antonsson, Motpol, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, SvD1, SvD2, SvD3, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SMP2, Re1, Av1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ab1, Ab2, Ab3