2014-08-01

Kampen om verklighetsbeskrivningen

I dagens nyhetsflöde återfinns en artikel om att lokalpolitikern Kjell Hedvall (S) i Lidköping har använt ordet "massinvandring". Anledningen att detta bedömts ha nyhetsvärde är såklart att ordet anses vara rasistiskt.

"Det var en bra kommentar. Det var tänkt att den skulle ge effekt och det gjorde den ju då" svarar Hedvall på Sveriges Radios fråga, men känner jag min mediedramaturgi rätt kommer han inom kort tvingas pudla. Att ordet "massinvandring" skulle vara rasistiskt anses så självklart att detta inte tycks behöva någon närmare motivering.

Det är såklart lurigt med ord och uttryck. De existerar inte i ett vakuum utan framkallar associationer beroende på hur de har använts tidigare. Det gäller för "folkhemmet", det gäller för "utanförskap", det gäller för "verklighetens folk" och det gäller för "massinvandring".

Det faktum att Sverigedemokraterna använder ordet "massinvandring" gör det såklart naturligt för partiets ideologiska motståndare att inte använda samma ord. Socialdemokrater talar till exempel sällan om "arbetslinjen" av den fullt naturliga anledningen att de inte vill bekräfta sina politiska motståndares verklighetsbild.

Att Hedvalls ordval anses så kontroversiellt att det anses ha nyhetsvärde är emellertid väldigt anmärkningsvärt, för den svenska invandringen är stor. Trots att till exempel Tysklands och Frankrikes respektive befolkningar är många gånger större än den svenska, är Sverige EU:s största asylland. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet asylsökande och anhöriginvandrare i år uppgå till 142 000 personer, vilket motsvarar 1,5 % av Sveriges befolkning eller en kommun i Västerås storlek. Detta gör det ganska naturligt att tala om just "massinvandring".

Personligen misstänker jag att de reaktioner ordet "massinvandring" framkallar främst handlar om en kamp om verklighetsbeskrivningen. De svenska politikerna vill helt enkelt inte att väljarna skall uppfatta invandringen till Sverige som oproportionerligt stor. Med detta i bakhuvudet blir den beröringsskräck som ett tämligen värdeneutralt ord som "massinvandring" framkallar också naturlig.

Det ironiska i sammanhanget är emellertid att en formulering som "generös invandringspolitik" är betydligt mer värdeladdad, eftersom denna ofrånkomligen implicerar att invandringen är en uppoffring. Att så är fallet är förvisso alla ekonomer ense om, men detta har inte hindrat ledande politiker från att med jämna mellanrum hävda den totala motsatsen.

Fredrik Segerfeldt var inte sen med att göra billiga poäng på det inträffade...

... liksom Folkpartiets pressekreterare...

... liksom en moderat "projektledare/valcoach".

DN1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Bar1, Bar2, Bar3, BT, SMP1, SMP2, SMP3, Sk1, Sk1, LT1, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, Dag1, Dag2, Re1, Re2, IDG1, Ex1, SR1, SR2