2014-10-08

Amerikanska drömmar och svenska löften

I dagens partiledardebatt lanserade Stefan Löfven någonting som han kallar för "det svenska löftet", som en svensk motsvarighet till begreppet "den amerikanska drömmen".

I praktiken står det såklart lite si och så till med den amerikanska drömmen idag. Den amerikan som föds fattig har begränsade möjligheter till en bra utbildning, vilket också innebär att verkligheten inte är riktigt så vacker som konceptet i fråga gör gällande. Trots detta finns det något väldigt sympatiskt över den amerikanska drömmens vision om att vem som helst kan lyckas och att hårt arbete skall löna sig. Huruvida den är sann eller inte kan diskuteras, men som vision är den ädel och eftersträvansvärd.

Löfvens svenska löfte har emellertid väldigt lite med den amerikanska drömmen att göra, de är snarare att betrakta som varandras motsatser. Den amerikanska drömmens grundidé är att alla dörrar skall stå öppna för den som anstränger sig och jobbar hårt. Tanken med "det svenska löftet", däremot, avslöjas redan av namnet. Där den amerikanska drömmen står för möjligheter står "det svenska löftet" för just ett löfte, närmare bestämt löftet om att få gratis vad andra andra jobbar hårt för att få råd med.

De förändringar av beskattningen av pensionärer som Löfven föreslår är ett utmärkt exempel på detta. Å ena sidan vill Löfven sänka den så kallade pensionärsskatten – alltså den arbetsgivararavgiftsbefriade skatt som pensionärer betalar – på låga pensioner. Å andra sidan vill Löfven börja straffbeskatta de pensionärer som även arbetar, och som därmed också gynnar samhällsekonomin i sin helhet. Följden av detta blir inte bara att beskattningen av pensionärer totalt sett ökar, utan också i att andelen pensionärer som väljer att arbeta lär minska.

Vidare ämnar Löfven att höja a-kassan, höja taket i sjukförsäkringen samt ta bort sjukpenningens bortre tidsgräns. För att finansiera alla dessa svenska löften ämnar Löfven inte bara höja en av världens redan högsta skatter på arbete, han ämnar dessutom göra det i smyg så att valboskapet inte skall förstå vad som sker.

Där den amerikanska drömmen är intimt förknippad med vad som gjorde Amerika rikt, står Löfvens svenska löfte för demonterade incitament, en arbetslinje som håller på att gå sönder och en cynisk, hård och inte minst kall syn på arbetande pensionärer som budgetregulator. Detta är så långt ifrån den amerikanska drömmen det bara går att komma, men det är onekligen väldigt svenskt.

Läs också: Anybody's Place


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, DN17, SvD1, BT1, BT2, SMP1, SMP2, Sk1

1 kommentar:


  1. Tycker att den här schlagern med Leif Bloms passar bra:

    https://www.youtube.com/watch?v=gQ49V7-pOj8


    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.