2014-10-22

Folkförakt och maktfullkomlighet

Notera att det här inlägget skrevs före beskedet om Göran Johanssons bortgång.

Idag beslöt Göteborgspolitikerna att det oönskade resultatet av folkomröstningen om trängselskatt kommer att kastas i papperskorgen. Göteborgspolitikerna har rent formellt all rätt att köra över folkviljan, då kommunala folkomröstningar (liksom de flesta andra svenska folkomröstningar) endast är rådgivande. I alla andra bemärkelser än det rent formella, är beslutet emellertid ytterst stötande.

För det första hade Göteborgspolitikernas maktfullkomlighet, nepotism och korruption redan före dagens besked såväl solkat stadens rykte som gett näring i överflöd åt politikerföraktet. De hade nu en chans att visa väljarna att de hade tagit åt sig av den hårda kritiken, att de strävade efter att göra bot och bättring. Istället för att ta denna chans gav de istället väljarna ett uppsträckt långfinger.

För det andra innehas posten som infrastrukturminister i Stefan Löfvens muppministär till regering idag av en kvinna vid namn Anna Johansson, vilket nu blir pinsamt för regeringen av två skäl. Dels för att Anna Johansson i egenskap av dotter till Göteborgs tidigare starke man, Göran Johansson, symboliserar den nepotism som gjort staden ökänd. Dels för att Johansson under sin tid som Göteborgspolitiker kämpade aktivt för den sida som förlorade folkomröstningen. Som infrastrukturminister blir hon nu den minister som får det yttersta ansvaret för att köra över resultatet av samma folkomröstning.

För det tredje är det svenska politiska systemets inställning till folkomröstningar djupt obehaglig i största allmänhet. I rikspolitiken har folkomröstningar i regel inte hållits i de frågor som vore betjänta av sådana, utan har istället använts av Socialdemokraterna för att desarmera frågor som har skapat allvarliga spänningar inom partiet. De svenska folkomröstningarna har med andra ord inte utlysts för ge medborgarna chansen att ta ställning i viktiga framtidsfrågor, de har utlysts för att undvika käbbel inom Socialdemokraterna.

Vad de kommunala folkomröstningarna beträffar, så måste kommunfullmäktige pröva om en sådan skall hållas om 10 procent av de röstberättigade begär detta. Om två tredjedelar av ledamöterna är emot, kan kommunfullmäktige emellertid stoppa folkomröstningen redan innan den har hållits. Att en folkomröstning därefter endast är rådgivande ger politikerna ännu en möjlighet att ignorera folkviljan. Det var precis denna möjlighet som Göterborgspolitikerna idag meddelade att de också ämnade utnyttja.

På pappret var därmed allt i sin ordning. Ur ett moraliskt och demokratiskt perspektiv, däremot, handlar det om ett rent haveri.
DN1, Sk1, NSk1, LT1, GP1, SvD1, Ab1