2014-10-21

Ubåtsjakt, feminism och sublimering av fördomar

Ubåtsjakten fortsätter, och jag har ännu inte kommit mig för att kommentera saken. Försvarsbloggarna och mina bloggrannar i den antipostmoderna rörelsen har redan sagt det mesta som borde sägas, men det finns några saker jag vill tillägga.

En viss Sven Hirdman kommenterade igår försvarets operation i Aktuellt, och var då väldigt kritisk till Nato. Vad som emellertid inte påpekades i Aktuellt var att Hirdman sitter i styrelsen för den ryska statens institut för internationella relationer. Hirdmans medverkan i Aktuellt och formerna för detta var således en propagandaseger av rang för Putin, och således ett ytterst pinsamt klavertramp från Sveriges Televisions sida.

En annan som agerat nyttig idiot åt Putin idag är Johan Croneman, som skrivit en text vars tema föga förvånande är "rysskräck". Cronemans anklagelser om "rysskräck" bör dock ses i ljuset av att Croneman så sent för några månader sedan först förringade Putins ansvar för 298 flygpassagerares död, därefter använde denna händelse för att försöka smutskasta Carl Bildt och slutligen anklagade Bildt för att vara cynisk.

För dagens mest anmärkningsvärda – för att uttrycka det snällt – utspel står emellertid Feministiskt initiativ. I en debattartikel i Expressen hinner Gudrun Schyman och Veronica Svärd – den senare som representant för partiets "försvarspolitiska skuggutskott"(!) – såväl med att spy galla över män i största allmänhet som att framställa Nato som något minst lika dåligt som Putin.

Mest iögonfallande är emellertid att hur de i sin artikel skriver att "om en kvinna förargar en aggressiv man, är det kvinnans fel om hon blir slagen". Ja, de skriver förvisso inte exakt så, men det är precis detta sorts tänkande som genomsyrar deras förslag om hur Sverige bör förhålla sig till den aggressiva ryska utrikespolitiken.

Feministiskt initiativs artikel fick mig dock att tänka på en Facebookkommentar som jag läste en gång. Denna var skriven av en ung kvinna av det slag som talar lyriskt om såväl Gudrun Schyman som SCUM-manifestet. Den här gången handlade det emellertid att hon hade gått förbi vad hon kallade för ett "grabbgäng". Hon skrev om hur förvånad hon blivit över att samma gäng inte hade betett sig illa, vilken hon hade utgått från att de skulle göra.

Jag tänkte inte så mycket mer på saken just då, men senare slog det mig helt plötsligt att, givet övriga omständigheter, det med största sannolikhet var ett gäng killar med Mellanösternbakgrund som åsyftades i hennes text. Därmed fick texten också en helt annan innebörd. Hon hade, kort sagt, gått förbi ett invandrargäng och förväntat sig att de skulle bete sig illa. Det finns, som bekant, ett ord som ofta används för att beskriva dylika förutfattade meningar.

Det finns anledning att utveckla det här resonemanget. De män som begår sexualbrott, våldsbrott, inbrott, rån med mera är sällan genomsnittliga. De är väldigt ofta socialt utslagna, missbrukare, invandrare, har diagnoser som ADHD eller lider av psykisk ohälsa. Väldigt ofta, om än inte alltid, är det precis dessa grupper och deras brott och dåliga beteenden som tas upp, när den postmoderna och radikala feminismens förespråkare berättar om alla det manliga släktets fel och brister.

Vad innebär då detta? Jag vill hävda att det innebär att den misandri som frodas inom till exempel Feministiskt initiativ inte sällan i själva verket handlar om en sorts sublimering av xenofobi, klassförakt och – för att använda ett av postmodernisternas egna nyspråksord – funkofobi. Eftersom detta är fördomar och fobier som nämnda feminister påstår sig vilja bekämpa, skulle de emellertid naturligtvis aldrig erkänna att så är fallet. Inte inför andra, och definitivt inte inför sig själva.

Därför blir föremålet för deras ilska, frustration och hat istället män. Inte sällan vita, skötsamma män ur medelklassen, eftersom det främst är dessa som engagerar sig i det offentliga samtalet. Därmed blir också sublimeringen total, eftersom det är just dessa män som minst påminner om de män som har väckt de negativa känslorna från början.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, Sk9, Sk10, Sk11, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, NSk7, NSk8, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, BT1, BT2 SMP1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1, SR2