2015-01-27

Att göra sig till en nyttig idiot för dunkla krafter

Igår publicerades en TT-artikel med titeln "Svidande FN-kritik mot Sverige". I artikeln – som fick stor uppmärksamhet – kunde man bland annat läsa att flera av FN:s medlemsländer på grund av "en ökad mängd hatbrott" ville se en "oberoende institution som övervakar mänskliga rättigheter i Sverige".

Gissningsvis var en stor anledning till kritiken en rapport som Svenska FN-förbundet lämnade över till FN förra året, med anledning av det kommande "förhör" i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) som så småningom kom att utmynna i denna kritik. Rapporten i fråga målade upp en väldigt alarmistisk bild av läget, något som kritiserades av bland andra statsvetaren Marie Demker.

Ännu mer anmärkningsvärt är att Svenska FN-förbundet (som för övrigt är en från FN helt fristående organisation) skrev rapporten i samarbete med bland annat högljudda förespråkare av identitetspolitik och föreningar med en islamistisk agenda. Att Alexander Gabelic, det vill säga Svenska FN-förbundets ordförande, får komma till tals i artikeln utan att hans roll i kritiken nämns med ett enda ord är också högst anmärkningsvärt.

Det är även intressant att studera vilka länder det är som sitter i UNHRC. Bland rådets medlemmar återfinns Kuba, Saudiarabien, Kina, Ryssland, Pakistan, Sudan och Egypten. Rådet har vid flera tillfällen fördömt Israel men aldrig Syrien, Kongo, Saudiarabien eller något annat land. Med andra ord är UNHRC ett i allra högsta grad politiserat organ, i vilket hänsynslösa diktaturer har mycket stort inflytande.

Detta har bland annat yttrat sig i rådet har arbetat mot "förtal" av religion och tillsatt en kommitté för att utreda en regelrätt blasfemilagstiftning. Parallellt med detta har rådet bestämt att mord på homosexuella på grund av deras sexuella läggning inte skall omfattas av dess undersökningar.

Vi har med andra ord med ett FN-organ som har kapats av mycket dunkla krafter att göra. Som om inte detta vore illa nog är det även tendentiösa – och i vissa fall direkt ljusskygga – intressen som ligger bakom den rapport på vilken UNHRC baserat sin kritik.

Många svenskar är uppvuxna med FN-dagsfirande i skolan och har ofta en naiv och rosenskimrande bild av organisationen. Fallet UNHRC visar dock tydligt att FN:s agenda dels ibland är allt annat än ädel, dels att såväl media som Svenska FN-förbundet gjort sig själva till nyttiga idioter för väldigt dunkla krafter.

Tidigare i ämnet:
FN, rasismen och rapporten

Lästips:
Marcus Svensson (Smålandsposten)
DN1, DN2, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, SMP1, SMP2, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ab1, Ab2, Ab3, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5