2015-01-30

Inte vuxenmobbare, men...

Det fanns en tid då Marcus Birro älskades och hyllades av precis samma vänster som idag hatar honom. Detta fick ett abrupt slut då Birro plötsligt meddelade att han var kristdemokrat, åtskilliga personer som nyss hade hyllat honom bytte då åsikt närmast över en natt. Allt han sade hånades, alla idéer han gav uttryck för sågades och det spekulerades rått och cyniskt om att han hade tappat förståndet på grund av sina dödfödda barn.

Detta hat har med andra ord inte bara pågått länge, det började dessutom långt före Birro gjorde det uttalande om islamism som för några månader sedan fick alla fördämningar att brista fullständigt. Uttalandet i fråga tycks dock ha inneburit att alla som redan hatade honom ansåg sig ha fått frikort, att det nu var fritt fram att börja vuxenmobba hämningslöst. Birros uttalande var ett bekvämt svepskäl, men vad som i själva verket låg bakom deras vrede var att de såg honom som en förrädare som hade haft fräckheten att gå över till andra sidan.

Igår rapporterade Expressen att Birro hade ätit lunch med Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson, vilket ledde till en ny våg av näthat och vuxenmobbning mot Birro. När Expressens "nyhet" efter bara några timmar ledde till att Birro fick sparken från ännu ett uppdrag, visste skadeglädjen och hånet inga gränser.

På bloggen Toklandet finns en bra sammanfattning av hur detta hat yttrade sig. Av Birros Facebookuppdateringar att döma tog han mycket illa vid sig, och när han till slut gav uttryck för tankar som kunde tolkas som suicidala tycks skrattet ha fastnat i halsen på många. Särskilt intressant var att följa vad Henrik Johansson (skribent på hyllade Inte rasist, men...) skrev.

Han kastade sig in i drevet med hull och hår, antydde både det ena och det andra och gottade sig i vad som kunde tolkas som en spricka mellan Birro och hans hustru. Efter Birros svarta Facebookuppdateringar blev det delvis annat ljud i skällan, och Johansson uppmanade "någon" att "kolla till" Birro. När oron därefter lade sig upphörde också hans försök till självrannsakan. Han retweetade nonchalant ett Avpixlatinlägg som påpekade hans hyckleri och har idag återgått till att raljera över Birro, om än under förment empatiska former.

Det slutade inte där. En prisbelönt medlem av Researchgruppen, som precis som Johansson hade deltagit i drevet, var snabb med att försöka ta poänger även på Birros nattsvarta Facebookuppdateringar. Åtskilliga andra deltog och närmast skröt om hur de avhumaniserade Birro. Ej heller var det begränsat till någon liten klick på Twitter, jag har själv sett hur bland annat bekanta har deltagit.

Den stora skillnaden mellan näthat från höger och näthat från vänster är att näthatet från höger ofta är anonymt, att det i regel är okända privatpersoner som ligger bakom och att ingen namnkunnig debattör försvarar det. När näthatet kommer från vänster görs detta emellertid öppet, utan att förövarna blir till paria. Tvärtom deltar inte sällan etablerade och tunga debattörer själva. Genom att kalla det för att "slå uppåt" och genom att åberopa "maktordningar" legitimerar de sitt grisiga beteende inför sig själva, inför varandra och inför andra tunga debattörer.

Hat upphör dock inte att vara hat bara för att man inkasserar ryggdunkningar eller för att kulturskribenter hyllar nämnda hat. De människor som igår hämningslöst hatade och vuxenmobbade Birro må intala sig själva att de drivs av kärlek och solidaritet, men detta är en pervers och kollektiv lögn de delar. De drivs av fanatism, sekterism och hat. De säger sig hata fascismen, men den masshysteri de hänger sig åt är identisk med den mekanism som gör totalitära regimers illdåd möjliga.

I dagens Sverige har åtskilliga vuxenmobbare, översittare, våldsförhärligande aktivister och diktaturkramare inte bara givits plats i samhällets finrum, de utmålas dessutom som moraliska föredömen. Det är vår förbannade skyldighet att slita ned dem från de höga hästar som de satt sig på. Att sådana människor utmålas som hjältar och föredömen är ett moraliskt haveri.

Läs även:
Den sjätte mannen, Anybody's Place, Toklandet, Cattas bubbla, Trollans tankar
DN1, Dag1, Re1, Ex1, Ex2, VI