2015-02-04

Bah Kuhnke gör sig till en nyttig idiot för islamister


Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dagarna bjudit in representanter för "det muslimska civilsamhället" för att diskutera islamofobi i Sverige. Bah Kuhnke har därför – som brukligt är när svenska politiker vill gå till botten med islamofobin – bjudit in ett flertal islamister.

Fatima Doubakil – samma person som en leende kulturminister lät sig fotograferas med i bilden ovan – är en av dessa. De föreningar Doubakil är aktiv i har en lång historia av att ta aktiva terrorister i försvar och att samarbeta med terrorfinasiärer. De har därtill vid upprepade tillfällen bjudit in antisemiter, islamister och predikanter som anser att homosexualitet bör straffas med döden till sina arrangemang. De som kritiserar föreningarna blir gång på gång anklagade för att vara "islamofober".

"Oss veterligen finns ingen empiri i Sverige som säger att personer som befunnit sig i beväpnade konflikter utomlands skulle utgöra ett säkerhetshot mot Sverige när de återvänt hem", skrev Doubakil i en debattartikel i augusti. I texten utmålas de svenska myndigheternas arbete mot våldsbejakande islamism inte bara som islamofobiskt och rättsvidrigt, Doubakil hävdade dessutom att "Sverige i kriget mot terrorismen har etablerat raslagar".

Det är denna person som demokratiminister Alice Bah Kuhnke ser som en naturlig samarbetspartner i arbetet mot rasism och fördomar. Det vore skrattretande om det inte vore för att den extremism Doubakil sympatiserar med skördar så många offer.

Läs även:
Bawar Ismail, Johan Westerholm
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SR1, SVT1