2015-03-06

Hur Sverige blev med slumområden

Bostadsminister Mehmet Kaplan lät härom månaden meddela att han ville "lösa bostadsfrågan för nyanlända" med hjälp av modulhus. Boverket har fått i uppdrag att utreda frågan, och presenterade i dagarna en delrapport i ämnet. I denna rapport anges mycket riktigt också just "modulbyggnader" som lösningen på den skriande bostadsbrist som uppstått i spåren av den i en internationell jämförelse extrema invandringspolitiken.

Dessa modulbyggnader kallas i rapporten för "temporära", ett i sammanhanget mycket förrädiskt ord. Det kommer så klart att heta att lösningen är tillfällig, men så lär knappast bli fallet om inte de svenska politikerna snart väljer att radikalt lägga om både invandrings- och integrationspolitiken.

Situationen i länder som Syrien, Eritrea, Afghanistan och Irak lär knappast förbättras inom överskådlig tid, varför den rekordstora tillströmningen av asylsökande lär fortsätta. En del kommer säkerligen flytta ut från modulbyggnaderna, men andra kommer genast komma i deras ställe.

Ej heller lär de svenska politikerna förmå reformera den havererade integrationspolitiken, vilket i sin tur innebär att många av de nyanlända aldrig kommer få råd att flytta till någonting bättre. Eftersom statens ekonomi i spåren av allt detta lär förbli ansträngd, kommer det heller inte finnas pengar att ersätta de "tillfälliga" modulbyggnaderna med normala bostäder. Modulbyggnaderna lär med andra ord utvecklas till ett permanent inslag i stadsbilden.

Det finns idag i Sverige 55 områden i vilka polisen inte längre förmår upprätthålla lag och ordning. Allt som gått fel i dessa områden kommer också att gå fel i de nya stadsdelar av modulbyggnader som kommer växa fram i städernas utkanter, men med skillnaden att förutsättningarna nu kommer vara betydligt värre. Dessa nya områden riskerar därför att utvecklas till slum så nedgången, kriminell och våldsam att de 55 ovan nämnda utanförskapsområdena kommer att framstå som idylliska i jämförelse.

När de svenskar som en plötsligt en dag blir varse om att de kommer bli grannar med dessa nya stadsdelar protesterar, lär deras invändningar föraktfullt avfärdas som utslag av rasism och NIMBY-attityd. De mest föraktfulla kommer förmodligen vara aktiva inom Migro och Fores, och inte sällan bo på Lidingö och Östermalm. Områden där man såklart gillar olika, men där det som av en händelse inte kommer vara aktuellt att anlägga några modulbyggnader.

De modulbyggnader som idag lanseras som en temporär lösning på ett akut problem riskerar att utvecklas till ett historiskt misstag. Kanske kommer man i framtiden se beslutet om modulhus som ett beslut som förändrade Sverige för evigt, som ögonblicket då man öppnade Pandoras ask. Ett Sverige med regelrätta slumområden kommer leda till kraftigt ökade klyftor, kraftigt minskad social sammanhållning, enorma problem med radikalisering och kriminalitet, kort sagt, att samhället förråas kraftigt och utvecklas till något få svenskar önskar.

Den riktigt stora ironin i sammanhanget är att nyliberalerna i Migro och Fores inte kommer att ha någonting emot denna utveckling, tvärtom. Det kommer emellertid vara den radikaliserade och högljudda svenska nyvänstern som gjorde utvecklingen möjlig.
DN1, DN2, Sk1, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, EX1, EX2, EX3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ab1, SR1

15 kommentarer:

 1. Håller med i allt. Kan tillägga att byggnader sällan blir temporära. Arbetade som besiktningsman och skadeutredare för drygt 10 år sedan. Ett flertal daghem och skolor i norrförort(Stockholm) hade inomhusmiljöproblem, mögel i golv, väggaroch tak.
  Visade sig inte vara så konstigt, sand i golven som avjämning, platta papptak och panel direkt på isolering och inomhus skiva direkt på isoleringen.
  När jag frågade beställaren, kommunala förvaltaren, vad detta var för skräp berättade han att de var byggda slutet 60-, början 70-talet och tänkta som temporära baracker medan man byggde riktiga fastigheter. Men inflyttningen fortsatte så man kom aldrig ikapp.
  Och ja, de flesta används idag.

  SvaraRadera
 2. Tre år av min skolgång tillbringades i såna lokaler. Då hade de varit temporära i över 10 år tror jag, och de står kvar än idag såvitt jag vet.

  SvaraRadera
 3. Stackars människor som måste bo i Kaplanmodulerna/Modulghettona .. de flesta kommer förmodligen att få leva där i hela livet. :-(

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte alls
   Se på USA
   I Minnesota fanns t ex ett riktigt dåligt område för nyanlända. Från början befolkat av svenskar. Innevånarna byttes sedan ut så att ständigt de mest nyanlända bodde i "hålet"
   http://podtail.com/podcast/en-svensk-tiger-en-podcast-om-modernhistoria/swede-hollow-nar-svensken-blev-vit/
   Eller
   http://mobil.dn.se/kultur-noje/valkommen-till-swede-hollow-en-svensk-slum/


   Radera
 4. Märkligt. I alla medvetna länder arbetar man för att bli av med de getton man råkar ha. I Sverige odlar man dom. Beror det på att medvetenheten helt har försvunnit eller finns någon underliggande elaksinnad avsikt som styr.
  Humanitärt är det inte snarare sjukt.

  SvaraRadera
 5. Jag är i bygg- och fastighetsbranschen och har ännu inte träffat en enda branschkollega som förstår sig på förslaget med modulbostäder. Inte en enda. Och då pratar vi beslutsfattare rakt igenom.

  Bortsett från att det finns en lång rad frågor kring detta (vad bygga, var, vem betala för vad, infrastruktur, tidplan etc) så innebär modulbyggande permanentat utanförskap för de som flyttar dit - en social misär.

  Med 500,000 nyanlända (inkl anhöriga) så måste det byggas i storleksordningen 30 stycken Rinkeby med alla de problem vart och ett av dessa skapar. Modulbostäder för ett område större än Malmö. Vi har ju inte ens lyckats vända den negativa trenden för de problemområden vi har idag, som ju kraftigt förvärrats i takt med att det numera bor 9-10 pers per lägenhet, och så ska vi addera 30 till? Och det har inget med rasism att göra, utan det handlar om ansvar för landets invånare.

  Denna politik kommer sluta i en total katastrof för svensk ekonomi och djupa sociala orättvisor. Det vore oerhört tragiskt för barnen, de invandrare som redan kommit och andra svaga grupper generellt som alla kommer drabbas hårt. Jag känner stark solidaritet med alla de svenskar som bor här idag, oavsett hudfärg, till skillnad från de politiker som styr vårt land, som har större lojalitet med icke-svenskar än sina egna, av någon outgrundlig anledning. Kommer tveklöst rösta SD i nästa val om inte galenskapen får ett mycket snabbt slut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer helt. Det är inget annat än vansinne det som pågår.

   Radera
 6. Det låter helt enkelt inte klokt!
  Politikerna bär ett stort ansvar inför kommande generationer. Våra barn får växa upp i ett land där man har byggt in, bokstavligt och bildligt, social misär, sociala motsättningar och fattigdom i systemet. Allt för att visa hur god och tolerant man är.

  Har vi medborgare någonsin fått rösta för eller emot helt fri invandring utan krav på vare sig egen försörjning eller krav på att styrka vem man är? För den största delen av de som söker och får asyl har knappast rätt till det om man ska tro på Miggornas rapporter (se Merit Wagers blogg bland annat).

  SvaraRadera
 7. Slummen blir inte värre än man gör den. För en fin och välfungerande slum måste följande vara uppfyllt:
  1) närhet till de rikas bostadsområden
  Endast hos de rika finns en arbetsmarknad för de extremt fattiga. Ingen kommer att kunna försörja sig som skoputsare i Kramfors. All internationell slum finns i anknytning till städer med rika människor
  2) lag och ordning
  Polisen måste patrullera området och brottslighet bestraffas snabbt och hårt. Alternativet är att olika maffiagrupper tar över
  3) ordnad infrastruktur
  Utedass och att hämta vatten med hink fungerar lika bra idag som för 100 år sedan. Samhället måste dock ställa om och tillåta sådana här lågteknologiska lösningar

  SvaraRadera
 8. Detta är även en möjlighet
  Se på Kina
  Under årtionden förvägrades de fattiga, fattiga som Afrikaner, att flytta till städerna.

  När man bestämde sig för att tillåta fri rörlighet så flyttade miljoner bönder till stan och bosatte sig i slumområden.
  För att ge dessa människor en möjlighet att försörja sig byggde man upp en framgångsrik tillverkningsindustri. Helt baserad på lågavlönade, inflyttade bönder.

  Sverige kan välja att höra samma sak. Eller så kan vi erbjuda alla bidragsförsörjning. Har inte räknat på detta men misstänker att arbetslinjen är den som kommer att visa sig mest framgångsrik

  SvaraRadera
 9. Det pratas så gott om att skapa lågkvalificerade jobb, men jag undrar, finns det en efterfrågan på dessa jobb? Jag känner i princip ingen som är frisk och arbetsför som vill ha städhjälp. Och vilka andra jobb ska man försöka hitta på för personer utan utbildning och språkkunskaper? Det finns ju inte som jag ser det någon efterfrågan på exempelvis pigor och drängar i jordbruket. Vad tänker man sig för jobb?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lågkvalificerade jobb uppstår om man tillåter låga löner. Det uppstår i tjänstesektorn och i tillverkni gaindustrin. Eller hur tror du människor försörjer dig i Kina?

   Radera
 10. Vad var det då för fel på Meros-camping?

  SvaraRadera
 11. Håller med dig helt Fnorddpotting om hela Sveriges katastrofala förslumning. Och då har du inte ens nämnt all den förslumning som redan sker på våra gator, i parker och privat industrimark. Politiker anser sig inte ha möjlighet att ingripa mot dessa s k EU-migranter. Då är det mycket enklare att klämma åt en svensk privat person el.färetagare och avkräva ansvar. Denna upp-och-nervända och obegripliga värld!

  SvaraRadera
 12. http://www.skanskan.se/article/20150305/MALMO/150309714/-/skraptomtens-agare-maste-stada&template=mobileart?originURL=http://www.skanskan.se/article/20150305/MALMO/150309714/-/skraptomtens-agare-maste-stada

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.