2015-04-27

Anna Kinberg Batra och kremlologerna

Såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter har ikväll publicerat en TT-nyhet om att Anna Kinberg Batra i dagens partiledarintervju inte ville svara på en fråga om huruvida hon ställde sig bakom sin företrädares uppmaning till svenska folket att öppna sina hjärtan. Expressen har till och med valt att publicera en politisk analys av samma nyhet.

En ny spännande skiljelinje har därmed öppnat sig i den svenska politiken. Från och med idag kommer Den Enda Vägens Politik (det vill säga ett asylmottagande som räknat per capita är mer än dubbelt så stort som något annat EU-lands) i två varianter. Väljarna kan nu välja Den Enda Vägens politik både med och utan floskeln om öppna hjärtan. De politiska analytikerna, demoraliserade som de är av en politik som fram till idag varit söndertriangulerad, vädrar morgonluft och dammar av sina kremlologikunskaper.

Vi kan därmed konstatera att den svenska politiken återfått sin pregnans, att den återigen är spännande, erbjuder ideologisk mångfald och står väl rustad att ta sig an framtidens utmaningar!

Läs även:
Motpol
DN1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5