2015-04-17

Felkalkyl bakom DÖ

En kvalificerad gissning är att när allianspartierna ställde sig bakom DÖ så gjorde de detta av främst fyra anledningar. Den första var att isolera Sverigedemokraterna. Den andra var att cementera blockpolitiken. Den tredje var att tvinga regeringen att gå åt vänster, och därmed göra Alliansens politik mer attraktiv. Den fjärde, och såklart viktigaste, var att kunna bilda regering efter valet 2018.

Problemet för allianspartierna är att denna plan dras med många fel. Försöken att isolera SD under förra mandatperioden misslyckades fatalt. I valet 2014 blev SD inte bara mer än dubbelt så stora som i valet 2010. De fick därtill i allra högsta grad inflytande över politiken i fjolårets budgetomröstning. Den statsbudget som gäller under 2015 gäller för att SD bestämde att den skulle gälla.

I och med DÖ kommer detta inte kunna upprepas så länge överenskommelsen fortsätter att gälla. Problemet med taktiken är att den driver missnöjda alliansväljare i famnen på SD. Idag har SD enligt Dagens Samhälles "poll of polls" en väljarbas som motsvarar 64 % av Moderaternas och 39 % av hela Alliansens. Detta innebär i sin tur att även ambitionen att cementera blockpolitiken är på väg att bli meningslös. Sverige har inte längre två block utan tre, och de är i snabb takt på väg att bli jämnstora.

Vad ambitionen att göra Alliansens politik mer attraktiv genom att tvinga regeringen att göra upp med Vänsterpartiet beträffar, är det högst tveksamt om denna har fallit så väl ut som man hoppats. Alliansen blir tvärtom konstant både hånad och kritiserad (därtill även av såväl ledarsidor som tidigare moderatledare) för hur den först kritiserar regeringen, därefter håller den under armarna i riksdagen.

Vad förhoppningen om att få bilda regering 2018 beträffar, framstår en tilltänkt sådan seger allt mer som en pyrrhusseger. Även om Alliansen skulle vinna detta val, skulle den sannolikt göra detta med ett ännu svagare mandat än regeringen Löfven. Regeringens manöverutrymme skulle då i princip vara begränsat till de två årliga budgetpropositionerna. I övrigt skulle den driva vind för våg precis lika mycket som regeringen Löfven, om inte mer. Att Sverige under åtta år eller mer skall "regeras" under sådana förutsättningar blir i längden ohållbart och skadligt.

I lördags skrev Maria Abrahamsson (M) på sin blogg att DÖ "kräver ett stort mått av pedagogisk skicklighet för att bemöta". Jag har hittills inte hört någon DÖ-förespråkare lyckas uppbåda en sådan skicklighet, vilket jag är tämligen övertygad om beror på att dessa inte ens har lyckats rättfärdiga DÖ inför sig själva. Fredrik Reinfeldt bad i somras ett av världens mest högbeskattade folk att öppna sina hjärtan. Nu är det hög tid att hans allianskollegor öppnar sina ögon istället.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, NSk1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3