2015-04-22

För socialisten är människan blott ett verktyg i statens ägo

"Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst", är rubriken på en dagsfärsk debattartikel av nio namnkunniga vänsterdebattörer. Rubriken som sådan är ytterst obehaglig, men vad som därefter följer är ännu mer obehagligt.

Fenomenet "värnplikt" är enligt mig en djupt obehaglig företeelse. Jag kan emellertid ha stor förståelse för den som argumenterar för att detta är ett nödvändigt ont i en allt annat än perfekt värld. Vad artikelförfattarna argumenterar för är emellertid inte i första hand en förstärkning av försvaret. Ej heller går deras resonemang ut på att vad de föreslår skulle vara någonting nödvändigt ont. Det förhåller sig istället precis tvärtom.

"Hur löser vi pliktfrågan i dagens individualiserade och globala samhälle?", frågar sig artikelförfattarna. De antyder därmed att vad de kallar för "pliktfrågan" (det vill säga att under hot om rättsliga åtgärder tvångskommendera människor att mot sin vilja arbeta åt staten) både är någonting eftersträvansvärt och ett självändamål.

Varför detta intill förväxling slaverilika system för att lösa statens personalbehov skulle vara någonting önskvärt, motiverar man med att detta bidrar till mognad och umgänge mellan personer från olika sociala bakgrunder. Man anser det med andra ord vara någonting högst önskvärt att staten går in och aktivt försöker forma unga människors personligheter och umgängeskretsar.

"Gör din plikt – kräv din rätt", står det i titeln på den rapport från betongsossetankesmedjan Arenagruppen som artikelförfattarna har baserat sin debattartikel på. Men "rätt" avses förmånen att leva i en nattvandrarstat som varken förmår att upprätthålla ett fungerande rättsväsende eller ge valuta för de höga skatterna. Med "plikt" avses inte bara marginalskatter på långt över 50 %, moms, arbetsgivaravgift och skyhöga punktskatter, utan därtill också tvånget att arbeta för staten.

Som exempel på varför denna så kallade "medborgartjänst" behövs nämner artikelförfattarna sommarens stora skogsbrand i Bergslagen. I ett läge där statens gigantiska skatteinkomster inte räcker till för att finansiera vad som borde vara dess kärnverksamheter, föreslår man att framtida skogsbränder istället skall släckas av tvångskommenderade ungdomar. Skattepengarna skall istället gå till bistånd till palestinska terrorister, bidrag till religiösa fundamentalister, onödiga arenabyggen och – sist, men definitivt inte minst – att i ett utslag av megalomani och chauvinism leka "humanitär stormakt".

Ironiskt nog är artikelförfattarna identiska med debattörer som vanligtvis i uppskruvade ordalag talar om "mänskliga rättigheter" och "FN-konventioner". Samma debattörer som i normalfallet skriker sig hesa om människans "rätt till sin egen kropp" talar sig nu varma för att samma "kroppar" skall inställa sig för tvångstjänstgöring. Samma debattörer som med näbbar och klor försvarar flumskolan talar sig nu varma för att myndiga människor skall tvångskommenderas av staten för att ingjuta mognad i dem.

Det är socialismens rätta ansikte som visar sig i texten. Vad artikelförfattarna ger uttryck för är den socialistiska synen på människan som ett verktyg ägt av staten. Debattartikeln är en påminnelse om att för socialismen är den självständiga människan någonting som måste kuvas och göras till en del av ett statligt reglerat kollektiv. Debattartikeln är en påminnelse om vilken djupt obehaglig och totalitär ideologi socialismen är.

Läs även:
HAX, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, SvD1, Ex1

7 kommentarer:

 1. Man brukade säga om det gamla Preussen att det inte var ett land som hade en armé, det var en armé som hade ett land. Det nya Sverige är inte en nation baserad på ett folk, det är ett administrativt system där man kan stoppa in vilken human biomassa som helst i produktionen, det viktiga är att systemet i sig är intakt. Så länge Skatteverket och Försäkringskassan finns så finns Sverige, oavsett vad befolkningen har för ursprung. Det här förslaget är ett led i det tänkandet, det handlar om att skola in den gamla och nya befolkningen i den nya, sköna världen.

  SvaraRadera
 2. Det är väl en våt dröm för vissa socialister att inte bara skatta skjortan av sina medborgare utan dessutom få dom att jobba mer eller mindre gratis åt staten.
  Det var helt ok att göra lumpen för att försvara landet i ett krisläge men att utföra andra samhällstjänster för att staten slösar bort skattepengar på annat än sina kärnuppgifter är i alla fall inte jag beredd att göra.
  Nu lär jag inte bli tillfrågad heller med tanke på min ålder men jag tycker synd om de ungdomar som kanske skulle bli tvingade till den typen av tjänstgöring.
  För övrigt skulle jag vägra göra någon mera plikttjänstgöring utöver den militärtjänst jag redan har gjort.

  Pelle2

  SvaraRadera
 3. Jag tycker att det bästa vore om människor frivilligt ställde upp för att hjälpa till vid katastrofer. Men för att det ska ske i större skala så krävs en känsla av samhörighet med varandra och samhället, och stolthet över sitt folk. Saker som socialisterna till varje pris vill utplåna och nästan lyckats med vid det här laget.

  SvaraRadera
 4. Vilken fantastisk lösning på ungdomsarbetslösheten. Kalla in alla till medborgartjänst och de som inte studerar aktivt och framgångsrikt samt de som saknar jobb får fortsätta med medborgartjänst tills tiden gått ut. Detta ser ut som en mirakelmedicin, bättre än vad von Döbeln en gång kunnat tänka sig. Förr slukade värnplikten en halv årskull, med medborgartjänst kan vi ta bort mer än en handfull årskullar av arbetslösa.

  SvaraRadera
 5. Har för mig att gamla goda sovjetunionen hade någon princip om att man var tvungen att arbeta och betala skatt till staten. Gjorde man inte det så utgick ett bötesbelopp. En slags straffavgift.

  Kom att tänka på det när man talade om något liknande vad gäller sydamerika för en kort tid sedan.

  Bloggrubriken kan ju låta provokativ, men jag tror nog den ligger väldigt nära sanningen hos många vänstertänkare.

  Samhället skall bestå av de styrande och sedan deras undersåtar. Ju mer oberoende dessa är desto större hot ses de som.

  SvaraRadera
 6. Ja, förfärligt är det. Dessutom känner jag på mig att det är pålitliga, hederliga ungdomar som skulle få utföra medborgarplikten och riskera sin hälsa och säkerhet. Alla hade inte omfattats av plikten.

  SvaraRadera
 7. Nej, törs man anta att ungdomar med utländsk bakgrund kommer att slippa? Dem kan man ju inte ställa krav på...

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.