2015-04-15

Vårbudgeten och klienteli(s)men

Idag behöver en barnfamilj som mest betala 2 200 kronor om året (det vill säga 183 kr/månad eller 6 kr/dag) för de eventuella receptbelagda mediciner barnen behöver, därefter inträder ett högkostnadsskydd. Eftersom Sverige är ett i-land där praktiskt taget alla anser sig ha råd med smartphones och dyra abonnemang till dessa är detta inte någon hög kostnad. Tvärtom är högkostnadsskyddet väldigt generöst.

I det socialistiska narrativet förhåller det sig emellertid inte på det sättet. Tvärtom är de sex kronor om dagen som vissa föräldrar behöver lägga på mediciner till sina egna barn en drakonisk kostnad dessa tvingas betala till den internationella läkemedelskapitalismen. Därför föreslog regeringen idag att gränsen för när högkostnadsskyddet inträder skall sänkas till noll kronor.

Utifrån samma logik föreslog man också att barn mellan 8 och 19 år som behöver glasögon (en i normalfallet ännu lägre utgift) skall få dessa betalda av staten. Det kommer såklart heta att detta är rättvisereformer. Vi kommer att få höra anekdoter om förtvivlade föräldrar som inte har råd att lägga tio kronor extra om dagen på sina egna barn. Någon kommer förmodligen förr eller senare att åberopa FN:s barnkonvention.

Faktum är emellertid att ingen av dessa reformer påverkar de barn som lever i relativ så kallad barnfattigdom, eftersom socialen i dessa fall redan står för kostnaderna. Det kommer såklart ändå heta att många inte "har råd" att lägga tio kronor om dagen extra på sina egna barn, vilket är nonsens i ett land som Sverige. Vad det i själva verket handlar om är att Socialdemokraterna, precis som i fallet med maxtaxan, vill köpa medelklassens röster för medelklassens egna pengar.

I bjärt kontrast till detta står den höjning av bränsleskatten som regeringen också planerar. Denna försöker regeringen sälja in som en miljöåtgärd, trots att även biobränslen omfattas. Miljöargumentet är emellertid bara ett bekvämt svepskäl. Dessa pengar viks inte för miljöarbete, de används inte för att ta fram alternativ till fossila bränslen, de går tvärtom rakt in i statsbudgeten.

För många familjer – i synnerhet barnfamiljer på landsbygden – kommer höjningen av bensinskatten med råge överstiga vad man tjänar på sänkta medicin- och glasögonkostnader. I många fall kommer barnfamiljer i Norrlands inland i och med vårbudgeten tvingas börja subventionera högavlönade barnfamiljer i Stockholms innerstad.

Så där håller det på. A-kassan skall höjas så mycket att till exempel städare med låga löner i många fall kommer att få betala skatt för att andra som inte jobbar skall få en högre ersättning än vad de själva får. De garantipensionärer som till skillnad från de flesta barnfamiljer verkligen skulle behöva ett par tusenlappar extra om året, får nöja sig med hälften av detta.

Socialdemokraterna marknadsför sig själva som ett parti för solidaritet och progressivitet. Vad vårbudgeten emellertid visar är att vad svensk socialdemokrati handlar om är cynism, klientelism, alarmism, maktbegär och väljaroptimering.

Relaterat:
Räntebidraget och klienteli(s)men

Läs även:
Den hälsosamme ekonomisten
Motpol
Anybody's Place
Ekvalist
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3