2015-05-27

Om bohusmoderaterna och tiggeriförbudet

Styrelsen för Moderaterna i Bohuslän röstade nyligen ja till ett förslag om nationellt tiggeriförbud, ett förslag som nu förbundsstämman har att ta ställning till på lördag. Om även förbundsstämman röstar ja kommer bohusmoderaterna ta med sig förslaget till höstens partistämma.

Jag har ännu inte själv sett några högljudda eller indignerade kommentarer till detta, men om några sådana ännu inte har hörts är det med allra största sannolikhet bara en tidsfråga innan de kommer. Anledningen till att det förhåller sig på det här sättet är att varje förslag i linje med bohusmoderaternas enligt gängse samhällsdebattsdramaturgi förutsätts bottna i egoism och hjärtlöshet.

Det är riktigt att någonting som grovt förenklat kan kallas för "egoism" ligger bakom en stor del av de starka reaktionerna på tiggarnas närvaro i Sverige. Tiggarnas närvaro framkallar inte bara obehag hos många, deras närvaro gör därtill det offentliga rummet till en högst påtagligt mindre tilltalande plats att vistas på.

Tiggarnas närvaro innebär också att cynismen breder ut sig bland svenskarna. Att det idag sitter en tiggare utanför varje större affär innebär att vår förmåga till empati både utmanas och utarmas. Det är betydligt lättare att känna empati gentemot utsatta människor när sådana är en relativt sällsynt syn, än när varje promenad genom en svensk stadskärna innebär att man ser dem i mängder.

Även om man helt bortser från dessa effekter, även om man bortser från markockupationer och kåkstäder, även om man bortser från husockupationer, skogsskövling och nedskräpning, så innebär emellertid inte detta att bohusmoderaternas förslag kan avfärdas som ett utslag av egoism. Tvärtom. Direktören för den rumänska hjälporganisationen Liv och ljus, Florin Ivanovici, sade nyligen följande:
"Vår mycket starka rekommendation är att inte ge pengar till tiggare. Det förvandlar tiggeriet till ett yrke, barnen hemma i Rumänien överges och missar ofta skolan när föräldrarna är borta. Att ge uppmuntrar till ett liv utan framtid; att flytta från land till land löser inte deras grundläggande problem."
Vad Ivanovici säger är att den som ger tiggare pengar förvärrar situationen. Vad Ivanovici indirekt säger är att varje härbärge och camping som görs tillgänglig, att varje myndighet som ser mellan fingrarna när kåkstäder uppförs, inte bara bidrar till att cementera tiggarnas belägenhet utan också till att barn inte får gå i skolan.

Vad bohusmoderaterna föreslår skulle med andra ord bidra till att stävja allt detta. Det enda bra argumentet som återstår blir därmed den principiella invändning man kan ha till den begränsning av människors frihet ett tiggeriförbud skulle innebära. Rent principiellt är detta en invändning jag delar.

Lagar handlar emellertid om mer än akademiska principer, de handlar även om att se till vad som faktiskt fungerar och vad som är realistiskt. Det är därför som allt annat än "drogliberala" politiker i bland annat Nederländerna, Portugal, Washington och Colorado har avkriminaliserat användningen av droger eller vissa droger. Dessa politiker är knappast för att allmänheten använder samma droger, men de har kommit till insikt om att skademinimeringspolitiken fungerar och att en narkotikapolitik som den svenska inte gör det.

Att låta människor från Balkan tigga i Sverige hjälper dem måhända kortsiktigt, men på lång sikt finns det mycket som talar för att detta istället är direkt destruktivt. De bröst- och falsettoner som används mot förslag som bohusmoderaternas säger därför ganska mycket om de debattörer som använder sig av dessa bröst- och falsettoner.

När det kommer till kritan visar sig vad de värnar om inte vara tiggarna. Vad de värnar om är Kampen. Vad de värnar om är den egna världsbilden, det egna egot och det egna messiaskomplexet. Vad de med näbbar och klor värnar om är det problemformuleringsprivilegium de med hjälp av ett helt batteri av härskar- och smutskastningsmetoder har lyckats tillskansa sig.
SvD, DN, Dag1

10 kommentarer:

 1. Det borde egentligen vara rätt enkelt att hantera. Jag antar att det fortfarande finns något som heter arbetstillstånd, betrakta tiggeri som en näringsverksamhet som kräver arbetstillstånd.
  (Eller om det inte förekommer arbetstillstånd längre, gör tiggeri till en licensierad verksamhet där tiggarna måste ha licens, villkora licensen till svenskt medborgarskap. Voila.)

  SvaraRadera
 2. Även jag är av princip emot ett förbud mot tiggeri. Varför har tyvärr att göra med att göra skillnad på folk och folk, det måste jag erkänna.

  För här har vi svenskar (ett supervanskligt begrepp, men låt oss säga att det är de som inte kommer hit från rumänien eller bulgarien för att tigga så som nu sker) som kanske inte alltid presterat väl i skolan eller på något annat vis, inte helt osannolikt med missbruk inblandat hamnat snett. Jag tycker absolut att vi ska ta hand om dessa individer, för jag vet att socialt arbete kan göra underverk, jag är nämligen själv på väg mot en yrkeskarriär från att mestadels bara ha varit en samhällelig belastning.

  Skillnaden är att de romska tiggare som dyker upp överallt inte tycks vilja vill bli en tillgång för vårat samhälle, de vill snarare ta tillgångar ifrån oss för att deras egna prekära situationer i resp hemländer föder en desperation, så att tankar om att vara en del av någon form av samhälle ligger betydligt över deras prisklass, för att inte tala om aspekten uppgivenhet. Likväl blir jag förbannad när de som nu säljer romernas alldeles för dyra tidningar hotar de som säljer situation sthlm etc. Men jag tror också att överlevnad sker på bekostnad av omtanke, och andra dygder vi i väst åtminstone tidigare hållit för högt. Och visst vore det fint att magiskt kunna förbjuda dessa tiggare, men då ska vi ha klart för oss att det antingen är ALLA tiggare vi förbjuder, eller bara romerna. Jag tror jag kan räkna ut vilka som kommer bli lite mer förbjudna.

  Så när ska EU sätta press på rumänien och bulgarien? Jag anser att det är deras problem och inga andras. Är det inte tom så att rumänien fått en pott åsidosattt för att utföra just riktade insatser mot den hårt diskriminerade gruppen romer? Som än så länge ligger orörd?

  Sen såklart, eftersom jag tror på marknaden så inser jag att vad folk än har för opinioner om tiggeriförbud, så säger den att vi vill ha tiggarna här. Ty medans vi brukade ha avlatsbrev har vi nu istället tiggande eu-medborgare.

  SvaraRadera
 3. Måste man inte som "EU-migrant" kunna styrka att man har medel som räcker för uppehälle i landet i tre månader!? Dvs det behövs ingen ny lagstiftning utan enbart tillämpning av den rådande.

  SvaraRadera
 4. I teorin, jo. Men för det första är det bara att lämna Sverige och sen åka tillbaka igen för att man skall kringgå detta, för det andra innebär Schengen att ingen vet när någon anlände till Sverige ändå.

  SvaraRadera
 5. bor man i kåkstäder uppförda på ockuperad mark är det uppenbart att man inte kan försörja sig under uppehållstiden.

  SvaraRadera
 6. Att tigga torde vara det ultimata beviset på att man saknar medel för sitt uppehälle, oavsett när och hur man anlände till landet.

  SvaraRadera
 7. För mig så behöv det inte tiggeriföbud. Det är bara att upprätthålla lagen att du måste ha tak över huvudet för att bo här samt om tillfrågad kunna visa att du har medel för att kunna försörja dig själv medan du finn i landet. Bara att åka till lägren och intervjua dem som bor där och köra dem till gränsen vid behov.

  De som hojtar allemansrätten har ingen aning om vad den går ut på. Du får högst vistats på samma område i 24 h samt är skyldig att lämna plasten i samma skick som du fann den.

  Jag minns när det begavs sig som så att den franska polisen gjorde razzior med liknade läger i Calais om ramaskriet från Svenskarna. Jag tänkte då för mig själv att de inte förstod vad de var frågan om. Skulle vara nyfiken nu på hur vissa av dessa människor ser på det fallet idag.

  SvaraRadera
 8. Ledsen för dubbelpost. Missade att bloggen är modererad.

  SvaraRadera
 9. Det behövs inget tiggeriförbud. Det skulle räcka med en starkare äganderätt. Markägaren har rätt att köra bort campare som stannat mer än en natt. Jag har för mig att det inte är 24 timmar, utan just en natt. Butiksägare torde äga marken och ska ha rätt att bestämma vem som får stå utanför dörren.

  SvaraRadera
 10. Varför vill inte romerna ha ett eget land?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.