2015-06-28

Kort om Annie Lööfs almedalstal

Jag har aldrig röstat på Centerpartiet och har också svårt att tänka mig att jag kommer att göra det framöver. Att Centerpartiet ofta förespråkar en mer frihetlig politik är utmärkt. I praktiken har emellertid deras inställning lett till låsningar vilka därefter har lösts med kompromisser som har lett till att fler fastnat i bidragsberoende. Resultatet av detta blev bland annat att Alliansen förra året gick till val på skattehöjningar.

Detta väl sagt så var det bitvis befriande att lyssna på Annie Lööfs almedalstal idag. Borta var de trötta flosklerna och den urvattnade ideologin från alliansregeringens andra mandatperiod. Istället var Annie Lööf inte bara självkritisk, utan tog dessutom klart och tydligt ställning för både lägre skatt och de strukturreformer Sverige enligt all vedertagen nationalekonomisk visdom är i skriande behov av.

Många besvikna borgerliga väljare ville säkerligen höra precis detta. Genom sitt tal idag visade Annie Lööf att Centerpartiet har potentialen att vara en positiv kraft för borgerlig förnyelse.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3