2015-07-20

Jim (C)row


När Centerpartiet idag på Twitter meddelade att man utlyste en tjänst var etnisk bakgrund den enda kvalifikationen man valde att skriva ut. Läser man jobbannonsen i fråga anges förvisso i första hand andra kvalifikationer, men att annonsen återfinns på den så kallade Rättviseförmedlingens hemsida signalerar att etnicitetsaspekten väger tungt, om inte är avgörande, när tjänsten skall tillsättas.

Att ett riksdagsparti anger önskemål om etnicitet i samband med att man utlyser en tjänst är någonting som vore otänkbart för några år sedan. Det vansinne som just nu råder i Sverige är ingenting som kom över en natt, det har smugit sig på gradvis. Bit för bit har det sektliknande postmoderna tankegodset flyttat fram sina positioner. Resultatet har blivit att ett riksdagsparti som betraktar sig som både borgerligt och liberalt idag på Twitter valde att lyfta etnicitet som främsta kvalifikation i samband med att en tjänst skulle utlysas.

Vad dagens centerpartistiska utspel visar är inte bara att viljan att applicera den amerikanska akademiska kultur som har vuxit fram i spåren av medborgarrättsrörelsen på ett land där stora grupper aldrig har förvägrats rösträtt på grund av sin etnicitet, och där andelen slavättlingar i befolkningen är ytterst lågt, har börjat ta sig rent groteska proportioner. Det visar därtill att den svenska borgerligheten inte lärt sig läxan från sjuttiotalet. När en hätsk och närmast masshysterisk radikaliserad vänstervåg ännu en gång gör sig gällande på universiteten och kultursidorna förmår inte heller denna gång den svenska borgerligheten att stå upp för ens för sina mest grundläggande värderingar.

Bakom detta återfinns en ängslig men välmenande vilja att vara inkluderande. Resultatet har emellertid istället blivit att man explicit är exkluderande. Om Centerpartiet verkligen tror på det så ofta upprepade budskapet om "alla människors lika värde" är det i grund och botten ingen skillnad på deras budskap och det komplementära budskapet, det vill säga att den man söker "helst inte bör vara av annan etnisk bakgrund än svensk".

Vi kommer emellertid de närmsta dagarna med allra största sannolikhet få höra åtskilliga företrädare för både Centerpartiet och Rättviseförmedlingen med känslomässiga men ologiska argument indignerat förklara att ett sådant budskap vore en helt annan sak. Dessa förklaringar kommer emellertid bottna i identitetspolitik, marxistiska maktanalyser och annat som är fullständigt oförenligt med såväl principen om "alla människors lika värde" som liberalism.

Att Centerpartiet väljer att normalisera denna sorts antiliberala och kollektivistiska dynga är tragiskt.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, Ab1, Ab2, Exp1, GP1, SR1, Me1

7 kommentarer:

 1. Alla människors lika "värdighet" (dignity) står det i FN deklarationen. Inte allas lika "värde" (value) som det råka stå i den officiella svenska översättningen. Ytterliga ett exempel på språklig manipulation, eller bara inkompetens vid översättningen. Har kollat på minst sex språk till och den svenska översättningen är unik med denna fadäs!

  Deklarationen innebär INTE att du tvingas se alla människor på jorden som lika mycket värda, detta är befängd. Det är exempelvis självklart att mitt barn är mer värt för mig än andras barn, och jag utgår ifrån att andra föräldrar tycker likadant så om sina barn.
  I Sverige skall även svenska medborgare vara mer värda än utländska medborgare med avseende på tillgång till samhällets resurser och stöd.

  FN deklarationen utmanar oss i konsten att hålla två tankar i huvud samtidigt genom, att både tillåta en högre värdering av våra fränder och samtidigt uppmana oss behandla andras barn med respekt och och värdighet, liksom andra länders medborgare.

  Om en tjänst utlyses är det dock alltid kompetens som skall styra, med undantag för när medborgarskap och/eller en säkerhetsklassning är villkorat.
  Vad etnicitet med detta har att göra övergår mitt förstånd. Endast ett grumligt ideologiskt perspektiv kan ställa ett sådant krav. Detta eller ren dumhet eller en bristande moral och etik.

  Gustav

  SvaraRadera
 2. Jag dyftade på Johan Westerholms blogg för 5-6 månader sedan att jag tror inte det går att få ordning på alliansen inom överskådlig tid. Alla partier (kanske minst i KD) har under 20-25 år skapat en partikultur som innefattar mängder av postmoderistiska förklaringar, genus och intersektionalitets analyser, etc.

  Jag tror inte du kan vända det i en hansvändning (vilket krävs med alla problem som finns nu) vilket vi kan se i hur ungdomsförbunden agerar. Det vi kan göra, tror jag, är att stärka SD med kompetent folk från andra partier och näringslivet. De har redan plattformen och väljarstödet. Det är nu enda chansen och jag tror att vi kommer se mer avhopp till SD framöver.

  SvaraRadera
 3. När centerpartiet talar om annan etnicitet än svensk avser de troligen en "icke-stockholmare". Jag tror att de letar efter en smålänning eller möjligen en lapp. Det viktigaste kriteriet är troligen att sökanden inte har klippkort till stureplanskrogarna.

  SvaraRadera
 4. Felöversättningen är intressant, men inte nödvändigtvis jätterelevant. Jag har inga problem med att ställa mig bakom tanken om "alla människors lika värde" i princip. Skall begreppet vara relevant behöver man dock fylla det med innehåll.

  Betyder "alla människors lika värde" att ett nyfött barn och Hagamannen är lika mycket värda? Om båda är fångna i ett brinnande hus och man bara kan rädda en av dem, vem bör man då satsa på att rädda? Betyder "alla människors lika värde" att alla i hela världen har precis samma rättigheter att bo i Sverige och ta del av svensk samhällsservice? I så fall, gör inte detta att medborgarskapsbegreppet per definition strider mot principen om alla människors lika värde?

  I den svenska debatten används "alla människors lika värde" så gott som alltid både slarvigt och godtyckligt. Ledande politiker och debattörer beskyller till exempel ofta andra politiker och debattörer för att inte ställa sig bakom principen om alla människors lika värde när de förespråkar olika rättigheter för medborgare och icke-medborgare. Detta trots att de själva så gott som alltid också förespråkar olika rättigheter för medborgare och icke-medborgare. Detta gör resonemanget till intellektuellt ohederligt snömos.

  SvaraRadera
 5. Skrämmande är det! Förstår inte hur man kan värdera människor efter etnisk bakgrund.

  SvaraRadera
 6. Centern känns som en senil patient på långvården, glimmade till tillfälligt under Fälldin och Maud men har nu återvänt in i dimman igen.
  Nu är det bara de närmast sörjande som vakar vid sängen!

  SvaraRadera
 7. Björn i Bromma21 juli 2015 22:26

  Är det någon form av nyrasism det rör sig om?
  När det gäller "allas lika värde",som naturligtvis bygger på vänsterflums felaktiga översättning av engelskans dignity-vilket betyder värdighet, så rekommenderas den intelligenta slutledningen:
  peterkrabbe.wordpress.com/2015/03/28/allas-lika-värde

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.