2015-07-20

Jim (C)row


När Centerpartiet idag på Twitter meddelade att man utlyste en tjänst var etnisk bakgrund den enda kvalifikationen man valde att skriva ut. Läser man jobbannonsen i fråga anges förvisso i första hand andra kvalifikationer, men att annonsen återfinns på den så kallade Rättviseförmedlingens hemsida signalerar att etnicitetsaspekten väger tungt, om inte är avgörande, när tjänsten skall tillsättas.

Att ett riksdagsparti anger önskemål om etnicitet i samband med att man utlyser en tjänst är någonting som vore otänkbart för några år sedan. Det vansinne som just nu råder i Sverige är ingenting som kom över en natt, det har smugit sig på gradvis. Bit för bit har det sektliknande postmoderna tankegodset flyttat fram sina positioner. Resultatet har blivit att ett riksdagsparti som betraktar sig som både borgerligt och liberalt idag på Twitter valde att lyfta etnicitet som främsta kvalifikation i samband med att en tjänst skulle utlysas.

Vad dagens centerpartistiska utspel visar är inte bara att viljan att applicera den amerikanska akademiska kultur som har vuxit fram i spåren av medborgarrättsrörelsen på ett land där stora grupper aldrig har förvägrats rösträtt på grund av sin etnicitet, och där andelen slavättlingar i befolkningen är ytterst lågt, har börjat ta sig rent groteska proportioner. Det visar därtill att den svenska borgerligheten inte lärt sig läxan från sjuttiotalet. När en hätsk och närmast masshysterisk radikaliserad vänstervåg ännu en gång gör sig gällande på universiteten och kultursidorna förmår inte heller denna gång den svenska borgerligheten att stå upp för ens för sina mest grundläggande värderingar.

Bakom detta återfinns en ängslig men välmenande vilja att vara inkluderande. Resultatet har emellertid istället blivit att man explicit är exkluderande. Om Centerpartiet verkligen tror på det så ofta upprepade budskapet om "alla människors lika värde" är det i grund och botten ingen skillnad på deras budskap och det komplementära budskapet, det vill säga att den man söker "helst inte bör vara av annan etnisk bakgrund än svensk".

Vi kommer emellertid de närmsta dagarna med allra största sannolikhet få höra åtskilliga företrädare för både Centerpartiet och Rättviseförmedlingen med känslomässiga men ologiska argument indignerat förklara att ett sådant budskap vore en helt annan sak. Dessa förklaringar kommer emellertid bottna i identitetspolitik, marxistiska maktanalyser och annat som är fullständigt oförenligt med såväl principen om "alla människors lika värde" som liberalism.

Att Centerpartiet väljer att normalisera denna sorts antiliberala och kollektivistiska dynga är tragiskt.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, Ab1, Ab2, Exp1, GP1, SR1, Me1