2015-08-24

Tondöva bubbelpolitiker


Regeringen lät idag (som av en händelse samtidigt som det rådde panik på världens börser) meddela att bränsleskatten skulle höjas ännu mer än tidigare aviserat. Efter detta besked var ett faktum försatte Grön Ungdom ingen tid när det kom till att gnugga in budskapet lite extra hos alla de landsbygdsbor vilkas skatt nu kommer att höjas, bland annat för att finansiera innerstadsbornas skenande ränteavdrag.

Att Miljöpartiet fick sin vilja fram var inte nog för Grön Ungdom. De behövde gotta sig i sin seger, trots att denna seger skapar högst reella problem för de människor som lever långt från välutbyggd kollektivtrafik, surdegshotell och skäggoljeboutiquer.

Grön Ungdom bidrog därmed, förmodligen utan att själva förstå det, till att vidga klyftorna mellan såväl stad och land som mellan politiker och väljare ytterligare. De bidrog därmed till att tonläget på debattforum och i alternativa medier nu blir ännu mer oförsonligt. De bidrog därmed till att göra den redan toxiska atmosfären i Sverige värre.

Samma tondöva bubbelmentalitet kunde vi se prov på i gårdagens Agenda. Till detta program hade Morgan Johansson bjudits in för att debattera invandringspolitiken med Sverigedemokraterna. Johansson tackade emellertid nej, varför Sverigedemokraternas Richard Jomshof istället fick möta Vänsterpartiets Christina Höj-Larsen.

Samtidigt som Höj-Larsen anklagade sin motdebattör för att vara en naiv drömmare gjorde hon aggressivt klart att hon själv minsann stod med båda fötterna på jorden. Medan den vänsterpartistiska bidragspolitiken skulle få invandrare i jobb, utvecklade Höj-Larsen överlägset sitt resonemang, var Sverigedemokraterna bara intresserade av att gynna Bert Karlssons affärsverksamhet.

Såväl Höj-Larsen som hennes partivänner ansåg säkerligen att hon vann debatten. Den genomsnittlige tittaren, däremot, såg inte helt osannolikt i Höj-Larsen en raljant och konfrontatorisk vänsterpartist vars argument mest bestod av nonsens. Vad mer är, påfallande många icke-sverigedemokratiska tittare såg gissningsvis också i hennes motdebattör en förhållandevis vältalig politiker vars resonemang överensstämde långt mycket bättre med deras egna erfarenheter.

Sannolikt jublade man inom Sverigedemokraterna när beskedet att det var Höj-Larsen och inte Johansson som Jomshof skulle möta kom. Höj-Larsen lyckades igår med allra största sannolikhet att genom sina icke-argument, och genom det känslostormande sätt hon presenterade dessa icke-argument på, få ännu ett antal svenskar att ta steget över till Sverigedemokraterna.

Inuti den vältempererade och ljudisolerade politikerbubblan är man emellertid inte längre kapabla att förstå varken detta eller hur många landsbygdsbor upplever utspel som Grön Ungdoms som en spottloska i ansiktet. Inuti denna bubbla har man dunkat varandras ryggar så ofta och länge att man inte längre förstår hur tondövt den egna retoriken klingar utanför.
DN1, DN2, DN3, DN4, Ex1, Ex2, Ex3, SvD1, Ab1, Ab2, Ab3