2015-10-24

Alla ketchupeffekters moder?

De svenska politikernas agerande allt sedan valet 2010 har, åtminstone i mitt fall, gett upphov till ett brett spektrum av reaktioner, rent känslomässigt. Jag har reagerat på nyheterna med oro, ilska, förakt och djup skadeglädje. Allt oftare känner jag mig numera emellertid bara avtrubbad.

Detta väl sagt så framstår politiken just nu, om inte annat, som påfallande intressant. Efter att politikerna ägnat flera år åt att sova på jobbet har de senaste dagarna, tycks det, krisinsikten faktiskt slagit rot på allvar. Bara timmar efter att gårdagens migrationsuppgörelse offentliggjordes, började såväl Socialdemokraterna som Moderaterna febrilt sända ut signaler om att betydligt mer långtgående åtgärder var att vänta.

I gårdagens Aktuellt (20:25) förklarade Moderaternas Elisabeth Svantesson att "det kommer inte att räcka" och att migrationsöverenskommelsens åtgärder bara var "ett första steg". Strax därefter publicerades en intervju i vilken Stefan Löfven för första gången framstod som en smula statsmannamässig.

"Alla förstår att det räcker inte", kommenterade statsministern med okaraktäristisk skärpa och rättframhet migrationsöverenskommelsen. "[V]i kommer att behöva göra mer" konstaterar Löfven, efter att ha antytt att gårdagens uppgörelse främst var viktig ur ett psykologiskt perspektiv. Löfven går till och med så långt att han börjar prata om att hjälpa i närområdet, eller som han uttrycker det, "den direkta omgivningen till Syrien".

Kanske bör gårdagens uppgörelse i första hand främst ses som en testballong. Det faktum att till och med Aftonbladet, via Lena Mellin, nu inte bara gett denna sin välsignelse, utan därtill hycklande förklarat att detta var precis vad man förespråkat hela tiden och att fler åtgärder nu behövs, talar för att denna testballong, de våldsamma överreaktionerna från gap- och skrikvänstern till trots, överlag har tagits emot väl.

Sannolikheten för att politikerna när det kommer till kritan inte förmår att hantera situationen är fortfarande skrämmande hög. Detta väl sagt bör man inte heller underskatta sannolikheten för att vi, under den närmaste tiden, får bevittna alla ketchupeffekters moder. Utvecklingen är som sagt väldigt intressant. I synnerhet om man är avtrubbad nog att bortse från vad som ligger i vågskålen.

Läs även:
Motpol, HAX

Kanske börjar man inne på LO-borgen allt oftare fråga sig huruvida det här med att plantera stora mängder draktänder egentligen var en så bra idé som det till en början framstod som.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1