2016-01-22

Censur, spel och dubbelmoral

Regeringen tycks vara på väg att börja filtrera (det vill säga censurera) Internet i Sverige. Detta kom till allmänhetens kännedom tidigare idag, men inte tack vare den så kallade tredje statsmakten utan genom ett pressmeddelande från Internetoperatören Bahnhof.

Enligt det nyspråk regeringens utredare använder sig av är skälet till detta att man vill "släppa in fler aktörer på den svenska spelmarknaden". Det blir dock snart uppenbart att den egentliga anledningen är den totala motsatsen till detta, nämligen att göra det svårare för utländska företag att konkurrera på den hårt reglerade svenska spelmarknaden.

Om utredarens (på mycket kort tid framtagna) förslag blir verklighet är detta väldigt dåliga nyheter för yttrandefriheten. När man väl har börjat censurera Internet befinner man sig på ett sluttande plan. Efter misshagliga spelföretag följer kanske politiska extremister. Efter politiska extremister följer kanske Flashback. Efter Flashback följer kanske Charlie Hebdo, och efter Charlie Hebdo följer kanske Lars Vilks. Det är i sammanhanget värt att minnas att svenska politiker vid upprepade tillfällen redan försökt åstadkomma precis detta.

Vad som gör de desperata försöken att försvara regleringarna av spelmarknaden ännu mer ynkliga är regeringens dubbelmoral i frågan. Socialdemokraterna har nämligen gett sig själva tillstånd att bedriva spelverksamhet. Via de så kallade A-lotterierna inkasserar Socialdemokraterna och SSU varje år närmare 100 miljoner kronor.

En annan ljusskygg aktör som fått statens välsignelse att agera på denna obskyra marknad är "Svenska PostkodLotteriet" [sic]. På pappret är detta en ideell förening som ägnar sig åt välgörenhet. I själva verket har aktörerna bakom denna "ideella förening" blivit väldigt rika på verksamheten. Vad mer är, vissa år har så lite som 23 procent av intäkterna gått till välgörenhet. Utöver detta har man försökt dra 160 miljoner kronor av kunderna utan deras medgivande.

Vad som gör "Svenska PostkodLotteriet" intressant i sammanhanget är att Margot Wallström arbetade för organisationen innan hon blev utrikesminister. Vad Wallström tjänade på detta vägrar både Wallström och PostkodLotteriet att berätta. Vad som emellertid är känt är att detta rent praktiskt gick till så att Wallström anlitades som konsult och betalades genom sitt företag. På detta sätt kunde samma Margot Wallström som påstod att Alliansen hade "begått ett väpnat rån mot samhället" minimera sin skatt, precis som när hon arbetade som EU-kommissionär.

Att regeringen verkar vara på väg att börja censurera Internet är illa nog. Vad som gör det hela etter värre är att det ligger nära till hands att misstänka att omsorgen om de egna spelinkomsterna är en faktor i sammanhanget. Hela historien stinker.

Läs även:
HAX
DN1