2016-01-04

Det kommer alltid råda brist på skattepengar

Vid nyåret trädde ett flertal skattehöjningar i kraft, något som bland annat lett till att Sverige nu återigen stoltserar med världens högsta marginalskatt. Den socialistiska regeringen låter antyda att dessa skattehöjningar behövs för att sänka(!) arbetslösheten och att laga de "revor i välfärden" som de neurotiska demagogerna på Aftonbladets ledarredaktion ömsom gapar sig hesa över och ömsom förnekar.

Det är värt att återkomma till att marginalskatten nu är världens högsta. I kombination med höga sociala avgifter samt hög moms och höga punktskatter borde detta enligt socialistisk logik innebära ett försvar, en polis, en sjukvård och ett utbildningsväsende i världsklass. Så är som bekant emellertid inte fallet.

Att det förhåller sig på det sättet beror på att socialismen till sin natur är klientelistisk. Staten förmår inte utföra sina kärnuppgifter, men när det kommer till att leka "humanitär stormakt", till att hålla medborgarna med gratis datorer, till kravlösa långtidssjukskrivningar, till "gratis" mediciner och glasögon åt alla barn och till högbetald arbetslöshet är resurserna i det närmaste oändliga.

Av denna anledning kommer den svenska staten, trots världens högsta marginalskatter, de närmaste åren att gå med stora underskott. Detta kommer den socialistiska regeringen att låna pengar med det svenska folket som pant. Sannolikt kommer den därtill också dra ned anslagen till statens kärnuppgifter ytterligare.

Detta sätter fingret på skattehöjningarnas inneboende logik. Det spelar ingen roll hur mycket eller hur ofta politikerna höjer skatterna, staten kommer ändå alltid ha brist på pengar. Varje skattehöjning som motiveras med "tomma lador" omsätts direkt i ökade utgifter, varpå ladorna snart blir lika tomma igen. Därför behövs snart en ny skattehöjning, som i sin tur följs av en ny, och så vidare.

I Sverige har denna utveckling gått så långt att vi nu har världens högsta marginalskatter. Vårt utbildningsväsende är emellertid ett skämt, sjukvården dras med långa köer, vi har inget försvar värt namnet, kriminella härjar inte sällan ostört och staten, kommunerna och landstingen dras med stora underskott. Detta kommer inte förändras av årets skattehöjningar, och det kommer inte heller förändras av de ytterligare skattehöjningar som snart lär följa på dessa.
DN1, SvD1, Ex1