2016-02-18

Mehmet Kaplan och den magiska kartan

Mehmet Kaplans senaste plan för att lösa bostadsbristen utgörs av en karta.

Denna karta, som regeringen idag gav Lantmäteriet i uppdrag att ta fram, kommer enligt en hoppfull bostadsminister som genom ett trollslag få stora delar av problemen på den så kallade "bostadsmarknaden" att försvinna. Med Kartan kommer det, menar Mehmet Kaplan, att bli både billigare och enklare att bygga nytt. Tack vare Kartan, förklarar bostadsministern självsäkert, kommer byggtakten att öka.

Tack vare Kartan, låter han oss att förstå, behöver den så kallade "bostadsmarknaden" inte längre reformeras. Tack vare Kartan, antyder Kaplan, kommer hyresregleringar och regelkrångel framöver inte längre att utgöra något problem. Kartan är, kort sagt, vad som till slut kommer att göra planekonomin möjlig.

Den fantastiska Kartans förtjänster upphör emellertid inte där. Kartan är dessutom, upplyste idag Kaplan pressen, tredimensionell. Två av dessa dimensioner utgörs, får man förmoda, av latitud och longitud. Den tredje dimensionen utgörs däremot, tycks det, av rent och skärt önsketänkande.
SvD1, SvD1