2016-03-30

Ett märkligt (S)katteutspel

För att på en och samma gång dels göra något åt regeringens desperata brist på pengar, dels hålla kryptokommunisterna i vad som de facto är det tredje regeringspartiet nöjda, meddelade Magdalena Andersson idag att skatterna på bankverksamhet skall höjas med 1,4 miljarder kronor om året. Det är en i statsbudgetsammanhang ganska liten summa, men utspelet var trots detta anmärkningsvärt av åtminstone tre skäl.

För det första är summan löjligt liten i jämförelse med de belopp staten praktiskt taget skänker bort till bankerna. Ett av de mer talande exemplen på detta är de statliga ränteavdragen, som uppgår till ungefär 30 miljarder kronor om året. Dessa är tänkta att göra det möjligt för fler att "äga" sina bostäder, men eftersom bostadspolitiken har strypt tillgången på bostäder har priserna skenat.

Dessa prisökningar har, tack vare ränteavdragen, blivit mycket kraftigare än vad de annars hade blivit. Det finns goda skäl att misstänka att boendekostnaderna efter ränteavdrag idag motsvarar ungefär vad de totala boendekostnaderna hade varit utan ränteavdraget. I så fall har de skuldsatta bostadsägarna inte tjänat en krona på detta avdrag. I stället har då de 30 miljarderna i praktiken utgått i form av ett statligt stöd till banker.

För det andra visar erfarenheten att vad bankerna i praktiken gör i situationer som den aktuella är att överföra kostnadsökningarna på sina kunder. Tvärtemot vad Vänsterpartiets Ulla Andersson idag antydde är det med andra ord inte "de rika" som kommer att drabbas, utan småspararna. Detta ligger för övrigt helt i linje med den totala brist på ekonomisk förståelse som Vänsterpartiets talesperson i ekonomiska frågor visat prov på tidigare.

För det tredje motiverade Magdalena Andersson skattehöjningen med att denna var ett sätt "att få in ökade skatteintäkter till barnsomsorgen och skolan". Det är emellertid varken landets dagis eller skolor som meddelat att man de kommande två åren kommer spräcka sin budget med totalt 60 miljarder kronor, utan Migrationsverket.

Att finansministern i detta läge väljer att motivera ännu en skattehöjning med att hänvisa till "barnsomsorgen och skolan" är är inte bara ytterst ohederligt, det är framför allt fullständigt befängt.
DN1, Ab1, SvD1, SvD2