2016-05-17

Om cowboyrättvisa och cowboyorättvisa

Det finns en utbredd motvilja bland tongivande svenska makthavare och intellektuella mot hårda straff. De anses helt enkelt vara ociviliserade och barbariska.

Det finns mycket att säga om detta, men när det kommer till deras kategoriska avståndstagande till cowboyrättvisa så avviker deras inställning egentligen inte alltför mycket från min egen. Problemet med deras ställningstagande är enligt mig därför inte i första hand deras hårdnackade motstånd till stränga straff som sådana.

Vad som däremot är ett problem är den outtalade men utbredda uppfattningen att ju mer diametralt olikt ett rättsväsende är det gammaltestamentliga, desto bättre är det. Man nöjer sig inte med att förkasta uppfattningen om ett öga för en öga och en tand för en tand. Vad man i stället gör är att överkompensera genom att ägna sig åt tvärtom- och underbudspolitik.

Resultatet blir att den som är värderar (andras) tänder och ögon lägst också är den som vinner värdegrundstävlingen. I stället för ett öga för ett öga har vi fått fy skäms! för ett öga. I stället för en tand för en tand har vi fått skuldförskjutning och relativisering för en tand.

Det är denna filosofi som gett oss den ständiga viljan att bortförklara och relativisera grovt kriminellas bestialiska brott. Det är denna filosofi som drivit Norrköpingspolisen till att försöka hantera den tilltagande systemkollapsen™ i stadens problemförorter genom att bemöta stenkastning med att undvika konfrontation och i stället bjuda på kaffe.

Det är denna filosofi som fått det svenska rättsväsendet att bemöta markockupationer och skövling med en kombination av passivitet gentemot ockupanterna och bestraffning av markägaren. Det är tack vare denna filosofi regelrätta rövarband år efter år tillåts terrorisera den svenska landsbygden.

Detta är inte lika dåligt som cowboyrättvisa, det är betydligt sämre. Det är inte bara direkt föraktfullt mot alla hederliga och självförsörjande människor. Det hela vittnar dessutom om en flagrant brist på empati för alla som utsatts för brott.

Vad den förment goda filosofin i själva verket bottnar i är aningslösa, arroganta och övermodiga makthavares vårdslösa förkärlek för att spela rysk roulette med civilisationens grundvalar som insats. Att de väljer att beskriva denna filosofi i kvasispirituella termer som "värdegrund" och "alla människors lika värde" befriar dem inte för ett ögonblick från ansvar för detta.

Läs även:
Motpol, Konsensuseliten, Fredrik Antonsson
SvD1, GP1, Exp1, Exp2

3 kommentarer:

 1. Rent generellt i det svenska samhället idag: "Vad blir/blev det för resultat av det jag vill/bestämde?"

  Bland över högre-uppare så verkar det finnas noll försök till konsekvensanalys före, och senare ... ja i bästa fall så är det bloggare/enskilda journalister/politiker (ej bland högsta hönsen) som driver fram det att det ånyo en gång blivit ett mer-eller-mindre nollresultatet.

  Skötte jag mitt (privata) jobb på det sättet så hade jag åkt för länge sedan, alternativt blivit degraderad till en ofarlig hörna.

  SvaraRadera
 2. Hej.

  Att betrakta en kriminell handling som något annat än ett medvetet val är att säga att individen inte bär ansvaret för sin handling. Om individen inte har ansvaret blir alla former av straffrättslig påföljd ett övergrepp.

  Att det finns situationer där en person kan sägas ha agerat i affekt eller i psykostillstånd kan inte föranleda att åtgärd uteblir, endast vilken form den initialt ges.

  En enkel fråga som i mitt tycke belyser skillnaden i tankesätt mellan att se kriminella gärningar (oavsett den specifika lagen) som uttryck för vilja och lust, och som spontana impulser i en viljelös organism formad av sin lika viljelösa och amorfa omgivning (vilket samhället måste ses som som en logisk förlängning av resonemanget):

  "Hur många gånger får jag stjäla din bil?"

  Svaret som kommer till en spontant säger en ganska väl vad rättvisa är.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 3. utanförskapsområde = utanför regeringskontrollerat område

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.