2016-07-03

Låt Anders vara arbetslös

"Sverige har inte knäckts" av fjolårets migrationsdébâcle, hävdade idag Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson på ett seminarium i Almedalen, varpå han tillade:
"Hur många av er har fått det sämre? Hand upp."
Utspelet är helt i linje med vad vi (inte minst efter förra årets famösa Låt Anders vara Anders-intervju) sedan tidigare lärt oss att förvänta av Migrationsverkets aristokratiske generaldirektör. Han har vid det här laget vid åtskilliga tillfällen visat att han inte drar sig för att kombinera sitt uppdrag som tjänsteman med den självpåtagna rollen som aktivist.

Detta är i allra högsta grad anmärkningsvärt. När en byråkrat helt utan folkligt mandat gång på gång utnyttjar sin position för att göra kontroversiella utspel i den svenska politikens i särklass mest infekterade fråga överträder vederbörande också sina befogenheter. Få andra generaldirektörer hade gissningsvis kunnat komma undan med detta.

Vad som dock gör Danielssons utspel minst lika intressant är hans fråga till publiken om de "fått det sämre" till följd av migrationspolitiken. Att frågan var retoriskt menad är uppenbart, och lika uppenbart är det att det svar Danielsson förväntade sig var nej. Detta var säkerligen också det svar publiken pliktskyldigt gav honom, men ett betydligt ärligare svar hade varit ja.

I valet 2014 gick praktiskt taget samtliga riksdagspartier till val på höjda skatter till följd av att kostnaderna för migrationspolitiken hade skenat, och liknande varningssignaler hörs nu från kommunerna i allmänhet och Malmö i synnerhet. Detta innebär inte bara att så gott som alla skattebetalare har "fått det sämre" till följd av migrationspolitiken, utan därtill att ytterligare försämringar är att vänta.

Ett annat exempel på hur många "fått det sämre" är bostadsfrågan. Migrationspolitiken har ökat efterfrågan på bostäder dramatiskt, samtidigt som tillgången till följd av den DDR-inspirerade bostadspolitiken förblivit väldigt låg. Detta har gjort det både svårare och betydligt dyrare att få en bostad, vilket måhända inte varit särskilt kännbart för de personer som lyssnade på Anders Danielsson, men i allra högsta grad är något som unga och mindre bemedlade har märkt av.

För vissa har det emellertid handlat om betydligt mer än pengar. De mer extrema exemplen på detta är att ett antal mord och våldtäkter har skett till följd av migrationspolitiken. Dessa fall har förvisso varit förhållandevis få, men för vissa av offren eller deras efterlevande kan Danielssons ord tänkas framstå som ganska magstarka.

När det kommer till de övergrepp som drabbat kvinnor i Östersund eller på konserter, festivaler och badhus är antalet människor som får sägas "fått det sämre" betydligt fler. Utöver offren själva väljer gissningsvis många nu (ibland dessutom på polisens inrådan) att i förebyggande syfte begränsa sina liv, till exempel genom att hålla sig inomhus på nätterna eller genom att avstå från besök på badhus och festivaler.

Det framstår måhända som småsint att påpeka allt detta, men det finns inte så många andra intellektuellt hederliga sätt att besvara Danielssons fråga på. Att han över huvud taget ställde den är i själva verket en påminnelse om i vilken bubbla han och hans tillskyndare lever.

Läs även:
Fredrik Antonsson
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3