2016-07-18

Om Nice och risken för tilltagande polarisering

Nice, juli 2016. Ännu ett namn och en tidpunkt har lagts till en lista som är fullständigt oacceptabel, men som vi samtidigt lite till mans blir mer och mer avtrubbade inför.

Det sägs ofta att terroristernas mål är att provocera fram ökat misstro och tilltagande hat mellan kristna och muslimer i Europa. Jag är personligen inte helt säker på att detta faktiskt är deras avsiktliga strategi, men sannolikheten för att en sådan utveckling blir verklighet är oavsett vilket hög, vilket naturligtvis är väldigt farligt.

Inte desto mindre är det något som skaver med varningarna för överreaktioner. Dessa varningars underförstådda budskap är nämligen inte sällan att det nu är upp till Europas inhemska befolkning att vända andra kinden till. Att invandrare och personer med invandrarbakgrund begår terrordåd är, lyder den outtalade implikationen, något vi får finna oss i.

Det finns dock ingen som helst anledning att finna sig i detta. Ingen kollektiv skuld bör givetvis utgå, men ansvaret för att undvika en eskalering ligger inte hos några kristna européer. Skulden ligger givetvis i första hand hos terroristerna själva, men i förlängningen återfinns den också bland alla de muslimer som underblåser deras världsbild.

Kollektiv skuld är en vedervärdig tankefigur, men bakom kollektiv återfinns individer. Individer som inte sällan ser en dotters intresse för pojkar som mycket mer problematiskt än en sons ständiga klammeri med polisen. Individer som, trots hög status i egenskap av äldre, ignorerar sina barn och barnbarns kriminella aktiviteter.

Bakom kollektiv återfinns individer som reproducerar konspirationsteorier om judars skuld, false flag-operationer och Mossads inblandning i allehanda händelser. Bakom kollektiv återfinns individer som i betydligt större omfattning än någon välartikulerad folkpartist i sin omsorgsfullt odlade bubbla av naivitet ens kan ana delar islamismens tankegods. Individer som skrämmande ofta upphöjer hatpredikanter till auktoriteter.

Om mer misstro, mer hat, mer polarisering och fler terrordåd skall kunna undvikas är det upp till det så kallade muslimska civilsamhällets auktoriteter att skärpa sig. Deras metoder har måhända tidigare fungerat i medeltida klansamhällen i och omkring ogästvänliga öknar, men i en europeisk kontext är deras tankegods inte sällan en direkt destruktiv kraft, både för deras egna och för alla andra.

Eftersom detta knappast är något de har för avsikt att göra på egen hand är det upp till samhället att sätta press på dem. De skall inte ursäktas utan granskas. Deras islamism och separatism skall inte gynnas med skattepengar, utan motarbetas så fort den inte håller sig innanför lagens ramar.

Vidare måste det bli betydligt svårare att isolera sig i etniska enklaver utan att själv bidra till sin försörjning. Samtidigt som frågan om medborgarlön diskuteras av svenska idealister är medborgarlön för asylinvandrare i praktiken redan en realitet sedan åtskilliga år tillbaka. Att arbeta – med allt vad detta innebär av möjligheter till integrering – är i utanförskapsområdena ofta en ren samvetsfråga.

Allt detta måste naturligtvis göras med finess. Samhället skall inte präglas av särlagstiftning. Inte heller skall någon självförsörjande människa tvingas på en livsstil av staten. När det kommer till kritan är det emellertid inte där skon klämmer.

Att Alice Bah Kuhnke stödjer islamism med skattemedel har ingenting med likhet inför lagen att göra. Tvärtom ger i själva verket de befintliga lagar vi idag av feghet ofta väljer att inte tillämpa lika för alla oss ganska stora möjligheter. När det kommer till människor som ber oss om pengar och/eller beskydd är vi dessutom i vår fulla rätt att ställa praktiskt taget vilka motkrav vi vill.

I stället har de moraliskt korrupta akademiker och vänsterdemagoger som ursäktat, bortförklarat och förminskat islamisternas illdåd inte bara tillåtits sätta tonen för både den svenska samhällsdebatten och myndigheternas insatser, utan dessutom givits en arena där de oemotsagda fått förtala sina kritiker.

Effekten har blivit att terrordåd som det i Nice har underlättats. Det är precis lika perverst som det låter.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, Syd1

6 kommentarer:

 1. fanclub (och läkare)19 juli 2016 00:30

  Mycket bra inlägg. En plan måste skapas omgående för att bryta isoleringen i utanförskapsområden. Tror tyvärr att någon form av socialistisk lösning är nödvändig i detta skede. Staten måste till betydande kostnad ordna obligatoriskt arbete till alla som under lång tid uppbär bidrag istället för att arbeta (dvs, ingen särlagstiftning). Det är inte realistiskt att förvänta sig att detta arbete ska vara produktivt för samhället, utan prio ett måste vara att bryta isoleringen. Givetvis ska detta heltidsarbete ge motsvarande de bidrag som människor uppbär och inte någon upptrissad lön som matchar produktivt arbete. Trots det obligatoriska arbetet så välkomnar jag samtidigt en sänkning av bidragsnivåerna för att ge incitament att skaffa sig ett produktivt arbete. Det är hemskt att från högerhåll ens fundera i dessa banor, men tror tyvärr att det är en nödvändiga eskalering som krävs för att ge framtidstro och snabb förändring av den fruktansvärda situation idealisterna försatt oss i.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra. Men. Frågan är bara om det finns några andra auktoriteter i "det muslimska civilsamhället" än islamister. Det finns många muslimer som gör rätt för sig och är assimilerade, men dels kan jag förstå deras tvekan att identifiera sig med islamister, dels anar man att de inte är ses som moraliska och politiska förebilder av majoriteten i förorterna.

  SvaraRadera
 3. Visst förstår man att de är galna om de samtidigt vill beskatta arbete med50-70 procent och erbjuda medborgarlön...speciellt när man ju redan nu kan se effekterna av "medborgarlönen" i våra s.k. Utanförskapsområden. Jag tror att vi måste förändra systemet så att vi verkligen tillåter människor att falla, tyvärr. Ett socialförsäkringssystem eller ett sjukförsäkringssystem kan inte omfatta alla som vill vara med utan krav på motprestation. Som skattebetalare kan jag inte tänka mig att subventionera en hemmafrutillvaro för en fullt frisk person. Och inte heller sjukvård för den personen den dagen hen faktiskt blir sjuk. Vi har använt det nuvarande systemet i ett antal år nu och det fungerar inte. Dags för eget ansvar! Vill man leva som hemmafru får man finansiera den tillvaron helt själv-uppehälle, bostad, sjukvård, skola för baren etc. Något annat är orimligt! Och vad gäller religion är det dags för eget ansvar där också.

  SvaraRadera
 4. Det vore intressant med en bred, strukturerad diskussion på bloggar om konstruktiva konkreta förslag för att vända trenden, givet det ytterst prekära läge vi befinner oss i. Man orkar bara med så många dåliga nyheter och domedagsprofetior, till slut vill man börja prata lösningar. Jag tror som författaren att det finns många lågt hängande frukter att börja med genom att tillämpa befintlig lagstiftning och sluta med rena idiotier. Sen kommer svårare uppgifter, men då har man förhoppningsvis styrfart nog att ta sig an dem.

  SvaraRadera
 5. en väldigt sur tant20 juli 2016 15:35

  Bra inlägg!

  Var det inte KD ledaren som föreslog att alla bidragstagare skall arbeta 16 timmar i veckan? Ingen hurrade precis. Att ens föreslå eget hushållsarbete i ett asylboende var tydligen kränkande.
  Är ingen KD anhängare men det var det sundaste som sas i Almedalen.

  SvaraRadera
 6. Ett av de stora problemen med välfärdssamhället är "kan inte, vill inte, har inte lust". Vem ska räknas som att den inte kan arbeta? Vem ska räknas som att den inte vill? Kommer sjuktalen stiga i höjden om man inför tvångsarbete? Tror att det är bättre att inte låta de som inte betalat "premien" vara med i försäkringen-låt idealisterna betala för dem! Det skulle minska motsättningarna i samhället. Alla som nu förfasar sig över den "hårda migrationspolitiken" skulle ju kunna fortsätta ge precis hur mycket de vill, ge allt de äger och har...tar sparpengarna slut kan de ta sms-lån. Risken finns dock att de skulle komma fram till de inte är beredda att betala mer än en pizza eller två.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.