2011-11-07

Hopp om juridiskt tillnyktrande

Myndigheter har stor makt över våra liv. De kan expropriera vår egendom, de kan tvinga oss till vård som vi ej själva önskar, de har rätt att bruka våld mot oss, de hade fram till nyligen rätt att använda oss som slavar - "värnplikt" - och de kan döma oss till fängelse. Myndigheter har, kort sagt, makt att förstöra våra liv. Och med denna makt följer ett stort ansvar, och det är upp till oss medborgare att se till att samma myndigheter lever upp till detta ansvar. I det ögonblick de inte längre gör det så har de förlorat sin legitimitet.

En svensk serieöversättare har i två instanser dömts för innehav av barnpornografi - en väldigt stigmatiserande dom - på grund av innehav av tecknade bilder, ett seriealbum som inte vann kulturpolisens gillande. Inte fotografier eller fotorealistiska porträtt, utan några serierutor.

Översättaren överklagade, efter att ha blivit fälld för andra gången, till högsta domstolen, men förhoppningarna att HD ens skulle ta upp fallet var små och justitieministern (ni vet, hon med de lila kuverten) lät meddela att "det finns många andra frågor som är mer angelägna". Det finns inget prejudikat i frågan och en person är på väg att på ett kafkaistiskt sätt få sitt namn draget i smutsen av de myndigheter som skall skydda honom, men det finns "andra frågor som är mer angelägna". Detta uttalande torde väl övertyga vem som helst om att när det är vederbörandes tur att ha med rättsväsendet att göra, då kommer allting gå rätt till!

Riksdagsmannen Per Hagwall kallar detta för nypuritanism i en debattartikel som får sägas vara modig, få andra höga representanter har uttalat sig i frågan. Rädslan för att bli pedofilstämplad sprider sig uppenbarligen även bland de som vet bättre.

Därför är det väldigt glädjande att HD nu trots allt kommer ta upp målet. Utgången är förvisso oviss, men det finns åtminstone återigen hopp om ett tillnyktrande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.